صفحه ۵۱۰

و در فرض مذکور در سؤال اگر اقامه برخی حدود با کیفیت ویژه آن در منطقه ای خاص یا در همه مناطق و یا در برهه ای از زمان موجب تنفر افکار عمومی از اسلام و احکام آن و در نتیجه تضعیف اساس دین گردد، حاکم مسلمین یا متولی حوزه قضا می‎تواند - بلکه موظف است - اقامه آن حد را تا زمان توجیه افکار عمومی نسبت به مقررات و حدود اسلامی و علت وضع آنها تعطیل نماید.

مرحوم فاضل مقداد در کنزالعرفان، ذیل آیه شریفه: (ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین)سوره نور (24): آیه 2.، چنین می‎فرماید: "علت این که در این آیه، طایفه مقید به مؤمنین شده این است که اگر کفار شاهد اجرای حد فوق باشند، چه بسا مانع گرویدن آنان به اسلام شود؛ و از همین جهت اقامه حد در سرزمین دشمن ناپسند شمرده شده است."کنزالعرفان، ج 2، ص 218. و مخفی نماند که این مورد نیز در حقیقت از موارد بند "ج" در پاسخ سؤال قبل (تزاحم ملاکات) می‎باشد.

(سؤال 2494) در اجرای مجازاتها آیا علنی بودن آنها الزامی و یا مورد تأکید شارع مقدس است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این تأکید شامل همه مجازاتها می‎شود یا به موارد ویژه ای اختصاص دارد؟ و آیا تماشاچیان باید شرایطی را دارا باشند؟ و حضور چه تعداد از آنان کفایت می‎کند؟

جواب: در مورد علنی بودن اجرای حدود، در قرآن کریم در مورد حد زنا آمده است: (ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین)سوره نور (24): آیه 2. ظاهر آیه شریفه این است که باید عده ای از مؤمنین شاهد و ناظر اجرای حد زنا باشند و نمی توان این حد را در خفا و به دور از انظار اجرا نمود. در برخی از روایات نیز آمده است که حضرت امیر(ع) در مقام اجرای حد زنا مردم را مطلع و دستور دادند تا شاهد اجرای حد باشند؛ از جمله روایت احمدبن محمدبن خالد است در مورد مردی که نزد حضرت امیر(ع) چهار مرتبه به زنا اعتراف نمود و آن حضرت در بین مردم اعلام فرمود: "یا معشر المسلمین، اخرجوا لیقام علی هذا الرجل الحد..."وسائل الشیعة، باب 31 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 3.

ناوبری کتاب