صفحه ۵۰۱

اجرت قضاوت

(سؤال 2473) آیا گرفتن اجرت قضاوت از حکومت یا از طرفین و یا غیر آنها جهت قضاوت جایز است یا نه ؟

جواب: اگر قاضی قضاوت را برای خود واجب - هر چند کفایی - می‎داند به عنوان اجرت مشکل است؛ ولی به عنوان ارتزاق مانعی ندارد.

حکم شورایی

(سؤال 2474) آیا در محاکم قضایی لازم است یک نفر قاضی صاحب رأی باشد یا بیشتر از یک نفر به شکل شورایی هم اشکال ندارد؟ و آیا اظهار نظر کل یا اکثریت نیز جایز است و می‎توانند به عنوان شورا قضاوت کنند؟

جواب: مشورت در مقدمات حکم مانعی ندارد؛ ولی اصل حکم را باید یک نفر حاکم شرع جامع الشرایط پس از مشورت با اهل خبره صادر نماید.

حکم تعلیقی

(سؤال 2475) آیا حکم تعلیقی جایز است ؟ مثلا به متهمی گفته شود شما عفو شدی اما اگر مجددا این عمل از شما دیده شود برای این عمل یک سال حبس می‎شوی و یا ده ضربه شلاق می‎خوری ؟

جواب: حکم تعلیقی صحیح نیست؛ و در صورت ارتکاب جرم مجدد باید مطابق جرم حکم صادر شود.

حکم غیابی

(سؤال 2476) اگر مدعی در جلساتی از محکمه حضور پیدا کرد و اقامه بینه نمود ولی منکر حضور پیدا نکرد تا دلایل خود را اقامه کند و حرف خود را بزند، آیا قاضی می‎تواند حکم غیابی صادر کند؟

جواب: باید منکر را احضار نماید؛ و حکم غیابی اختصاص به موارد خاصی دارد.

ناوبری کتاب