صفحه ۴۹۶

مسائل قضاوت

شرایط قاضی

(سؤال 2459) آیا ذکوریت شرط صحت قضاوت قاضی است ؟

جواب: ذکوریت از شرایط جواز صدور و نفوذ حکم است؛ البته ذکوریت در مشاورت قضایی شرط نیست. بنابراین زن می‎تواند به عنوان مستشار قضایی اظهارنظر نماید.

(سؤال 2460) آیا نمی توان از بانوان در مسائل قضایی مربوط به خودشان و در دادگاه های مدنی خاص و احیانا دادگاه های حقوقی تحت عنوان قاضی استفاده کرد و ذکوریت را مختص به احکام جزایی دانست ؟

جواب: از مجموع ادله استفاده می‎شود که تصدی قضاوت مانند ولایت منصبی است بسیار سنگین و در اسلام این بار سنگین به طور کلی بر دوش زنها گذاشته نشده است؛ بنابراین حکم آنها درباره زنهای دیگر نیز نافذ نیست؛ اما به عنوان مستشار قضایی می‎توان از نظر کارشناسی آنان استفاده نمود.

(سؤال 2461) در صورتی که نتوان از بانوان در مسائل قضایی تحت عنوان قاضی استفاده نمود در مراحل پایین تر حکم چیست ؟

جواب: مراحل پایین تر عنوان قضاوت ندارد و قهرا حکم قاضی را نیز ندارد؛ و باید شرایط و احکام هر موضوعی جداگانه ملاحظه شود. ضمنا برای اطلاع بیشتر می‎توانید به مباحث قضاوت در ترجمه کتاب ولایت فقیه، جلد 2، صفحه 99 به بعد مراجعه نمایید.

(سؤال 2462) آیا کسی که مجتهد نیست می‎تواند منصب شریف قضاوت را متصدی شود؟

ناوبری کتاب