صفحه ۴۹

و در آیه 6 از سوره صف در قرآن کریم از قول حضرت عیسی (ع) می‎خوانیم: (و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد) این سوره و این آیه را حضرت محمد(ص) و اصحاب و یاران ایشان در حضور همه ملتهای معاصر و حتی مسیحیان علنا می‎خواندند و هیچ تاریخی نقل نکرده که یک نفر از آنان به این بشارت اعتراض نماید و آن را تکذیب کند.

(سؤال 1055) اینجانب در خارج ایران زندگی می‎کنم و دوست دارم چهره اجمالی دین و مذهب را برای من بیان نمایید؟

جواب: به عقیده ما مسلمانان آخرین پیامبر آسمانی حضرت محمد بن عبدالله (ص) پایه گذار دین مقدس اسلام می‎باشد. این دین آخرین دین آسمانی، و دارای سه بخش است: اصول عقاید، اخلاق و احکام. اصول عقاید عبارت است از توحید، نبوت و معاد. هر کس به این سه رکن معتقد باشد مسلمان محسوب است.

آراستگی به اخلاق نیکو و منزه بودن از اخلاق زشت نیز جزو تعلیمات اسلام می‎باشد. همچنین همه کارهای فردی و اجتماعی انسان از نظر اسلام دارای دستور و حکمی می‎باشد. پس از رحلت پیامبراکرم (ص) متأسفانه دین اسلام به مذاهب مختلف منشعب شد و یکی از آنها مذهب شیعه می‎باشد. شیعه معتقد است پیامبر(ص) امیرالمؤمنین (ع) را به عنوان جانشین خود معین نمود، و پس از او تا امام دوازدهم که همگی دارای مقام علم و عصمت و سایر کمالات می‎باشند مشخص شده اند، و امام دوازدهم زنده و غایب است و روزی ظاهر خواهد شد و امور دنیا را براساس حق و عدالت تنظیم خواهد نمود. منابع احکام اسلام بنابر مذهب شیعه علاوه بر قرآن و عقل روایاتی است که از پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) به ما رسیده است. مذهب شیعه در توحید و نبوت و معاد با سایر فرق اسلامی مشترک است، و به علاوه موضوع امامت و عدل از اصول قطعی آن می‎باشد. و به همین دلیل عدالت طلبی و آزادی خواهی عاقلانه و رهبری عادلانه از ویژگی های آن می‎باشد. امامان شیعه هرکدام در زمان کوتاه امامت خود به تقویت مبانی اسلام و دفاع از ارزشهای آن و مبارزه با ظلم و بی عدالتی ها می‎پرداختند، و به همین جهت بیشتر عمر خویش را در

ناوبری کتاب