صفحه ۴۸۷

مسائل وصیت

(سؤال 2437) کسی وصیت کرده که نصف ترکه او بابت خمس و رد مظالم و نماز و روزه مصرف شود، و هنگام فوت دو نفر از ورثه که تمکن داشتند با نظر وصی و ناظر میت، مبلغ لازم را جهت امور فوق پرداخت کردند؛ اکنون که می‎خواهند ترکه را تقسیم کنند با مبلغی که آن دو نفر داده اند چگونه باید رفتار نمود؟

جواب: اگر وصیت مذکور مورد امضای همه ورثه باشد پس در صورتی که وصی و ناظر، مورد وصیت - یعنی نصف ترکه - را به آن دو نفر در برابر عمل به وصیت منتقل کرده باشند، مورد وصیت متعلق به آنها می‎باشد؛ و اگر آن دو به عنوان قرض علی الحساب خرج کرده باشند که بعدا طلب خودشان را از ترکه بردارند باید طبق آن عمل شود؛ و در این فرض از جهت پایین آمدن ارزش اسکناس بنابراحتیاط باید نسبت به تفاوت آن با سایر ورثه مصالحه نموده و رضایت همدیگر را تحصیل کنند.

(سؤال 2438) عالمی از دنیا رفته و وصیت کرده اثاثیه منزل به همسرش داده شود، آیا کتابهای علمی و تخصصی او که معمولا در خانه اهل علم می‎باشد مشمول اثاثیه می‎باشد یا نه ؟

جواب: کتابها جزو اثاثیه خانه محسوب نمی شود.

(سؤال 2439) شخصی وصیت نموده که مبلغی صرف پیشکار قنات محل نمایند و فعلا چند سال است که در پیشکار قنات کار نشده و معلوم نیست که کار بشود؛ آیا می‎توان آن مبلغ را صرف لایروبی قنات یا صرف کار خیری نمود؟

جواب: اگر ممکن است همان مبلغ را صرف پیشکار قنات کنند؛ و اگر به طور کلی از مصرف کردن در مصرف مذکور حتی در آینده مأیوس باشند، به مصرف لایروبی قنات برسانند.

ناوبری کتاب