صفحه ۴۸۵

(سؤال 2428) اگر غذا نجس شد، آیا دور ریختن آن اسراف می‎باشد؟ و در صورتی که اسراف محسوب شود با این گونه غذاها چه باید کرد؟

جواب: اگر مصرف حلال نداشته باشد، مثل خوراندن به حیوانات، دور ریختن اشکالی ندارد.

(سؤال 2429) آیا هر حیوان دریایی حلال است ؟ و آیا هر ماهی فلس داری حلال می‎باشد؟

جواب: اهل سنت حدیثی را از پیامبراکرم (ص) در رابطه با دریا نقل کرده اند: "هو الطهور مائه الحل میتته" (دریا آبش پاک و پاک کننده و میته آن حلال می‎باشد.) و برحسب احادیث وارده از ائمه معصومین (ع) از حیوانات دریایی ماهی فلس دار حلال است، البته میگو که آن را به عربی "اربیان" می‎نامند نیز برحسب اخبار وارده حلال است؛ ولی سایر حیوانات دریایی و از جمله صدف و خرچنگ حلال نیستند. و اخبار ائمه معصومین (ع) برای ما شیعه حجت و لازم الاتباع است.

(سؤال 2430) شبها در خواب دندان قرچه دارم و به سختی دندانهایم را می‎فشارم. به دندان پزشک رفتم ولی کاری از او ساخته نشد. آیا اگر شبها قبل از خواب حدود دو استکان الکل صرفا به خاطر دندان بخورم و بخوابم اشکالی دارد؟

جواب: اگر انسان مرضی داشته باشد که معالجه آن منحصر در خوردن الکل باشد، خوردن آن به قدر ضرورت مانعی ندارد. ولی مجرد دندان قرچه را مرض مجوز خوردن الکل به حساب آوردن، مشکل است.

مصرف کردنی ها

(سؤال 2431) استعمال موادی که احتمال خطر در آن می‎رود، در صورتی که نفع آن بیشتر باشد و به دستور پزشکان باشد چه صورتی دارد؟

جواب: در صورت انحصار معالجه در آن اشکال ندارد.

(سؤال 2432) حکم شرعی استعمال تریاک، هروئین، حشیش و همچنین تزریق مواد مخدر برای معتادین و غیر معتادین را بیان فرمایید.

ناوبری کتاب