صفحه ۴۸۴

مسائل خوردنی ها و آشامیدنی ها

(سؤال 2422) آیا خوردن مواد غذایی که در آنها ژلاتین هست اشکال دارد؟

جواب: گاهی شنیده می‎شود که بیشتر ژلاتین ها از استخوان و مخصوصا استخوان خوک به دست می‎آید؛ اگر چنین باشد خوردن آن جایز نیست. شما بهتر است از اهل فن جویا شوید.

(سؤال 2423) اگر با حیوان حلال گوشتی که آبستن است نزدیکی شود، آیا بچه آن نیز مانند خودش نجس و حرام است ؟

جواب: بچه ای که در حال نزدیکی و وطی در شکم حیوان است ظاهرا حلال است و پس از آن که زاییده و خشک شد پاک می‎باشد.

(سؤال 2424) بعضی ها می‎گویند که خوردن گوشت کلاغهایی که کاملا سیاه هستند حلال است؛ نظر حضرتعالی چیست ؟

جواب: بنابراحتیاط واجب اجتناب شود.

(سؤال 2425) خوردن گوشت خرگوش - اعم از آنهایی که پاهای پنجه ای دارند یا آنهاکه سم دارند - چه حکمی دارد؟

جواب: گوشت خرگوش مطلقا حرام است.

(سؤال 2426) طبق نظر حضرتعالی در رساله توضیح المسائل: "اگر خونی که در تخم مرغ است در رگ باشد و پاره نشده باشد، بقیه تخم مرغ پاک و حلال است"؛ حال اگر بدانیم که خون در رگ است و ندانیم پاره شده است یا خیر، در این صورت هم خوردن بقیه تخم مرغ - غیر از آن خون - حلال است ؟

جواب: در صورت شک در ملاقات آن با خون اشکال ندارد.

(سؤال 2427) خوردن شیر زن چه حکمی دارد؟

جواب: اگر از خبائث محسوب نباشد اشکال ندارد.

ناوبری کتاب