صفحه ۴۸۱

(سؤال 2409) در بعضی موارد دیده شده که هنگام ذبح حدود بیست و پنج درجه از قبله انحراف وجود دارد، آیا ضرر می‎زند؟

جواب: بعید نیست که انحراف در حدود بیست و پنج درجه مضر نباشد.

(سؤال 2410) در بلاد کفر اگر کسی که مسلمان ولی لاابالی است بگوید هنگام ذبح "بسم الله" می‎گویم کفایت می‎کند یا نه ؟

جواب: کفایت می‎کند.

(سؤال 2411) خریدن و استفاده از کفش و دستکش چرمی در بلاد کفر چه حکمی دارد؟ با توجه به این که مقدار زیادی از پوستها از ذبح شرعی تهیه می‎شود؟

جواب: اگر علم به ذبح شرعی آن حاصل نشود محکوم به نجاست است و استعمال آن جایز نیست.

(سؤال 2412) بعضی از مسلمانان اروپا از گوشت ذبیحه اهل کتاب مصرف می‎نمایند؛ آیا درست است ؟

جواب: ذبیحه غیر مسلم بدون شبهه حرام است.

(سؤال 2413) گوسفندی که معلوم نیست ذبح شرعی شده اگر قبل از آن که از خارج وارد نمایند استخوانهای آن را درآورند و برای خوردن پودر کنند، آیا حلال است یا نه ؟

جواب: در روایت ابان "استخوان" در ردیف اعضای حرام شمرده شده است؛ پس احوط اجتناب است.

(سؤال 2414) آیا کسی که لال است می‎تواند حیوان را ذبح نماید یا نه ؟

جواب: اگر او را متوجه سازند که با اشاره نام خدا را یاد کند مانعی ندارد؛ هر چند احوط ترک است.

(سؤال 2415) ذبح به وسیله آلومینیوم، استیل و فولاد که در عرف به همه آنها آهن گفته می‎شود درست است یا ملاک صدق نزد اهل فن است ؟

جواب: اگر واقعا چیزهای ذکر شده نزد اهل فن آهن نباشد ذبح به وسیله آنها در حال اختیار درست نیست؛ و صدق عرفی اگر از روی جهالت یا مسامحه باشد اعتباری ندارد. و فولاد از انواع آهن می‎باشد و ذبح با آن درست است؛ و استیل هم اگر واقعا از جنس آهن باشد اشکالی ندارد.

ناوبری کتاب