صفحه ۴۸

خداوند بخشنده مهربان. سخن از بخشش و مهربانی است. خداوند خطاب به پیامبر خود(ص) فرموده است: (فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامر...)سوره آل عمران (3): آیه 159. (در اثر رحمت خدا تو برای آنان نرمخو شده ای، و اگر خشن و تند بودی از کنارت پراکنده می‎شدند، پس آنان را ببخش و برای آنها استغفار و در کارها با آنان مشورت نما.)

عفو و استغفار مربوط به خطاکاران است، آن حضرت با آن که با مردم نرمخو بودند از طرف خداوند مأمور بودند به جای طرد خطاکاران آنان را نیز به حساب آورند و در امور اجتماعی و عمومی با آنان مشورت نمایند. به شما سفارش می‎کنم ترجمه نهج البلاغه امیرالمؤمنین (ع) را به زبان انگلیسی به دست آورید و مطالعه نمایید.

(سؤال 1054) خوشوقت خواهم شد چنانچه در رابطه با اشارات کتاب مقدس آن جایی که آمدن حضرت محمد(ص) را پیش گویی نموده، برایم ارسال دارید.

جواب: از باب چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم از انجیل یوحنا استفاده می‎شود که حضرت عیسی (ع) از خدا می‎خواهد کسی را برای آنان بفرستد که همیشه با آنها باشد - یعنی دین او ابدی باشد - و کسی می‎آید که شهادتش والاتر است از شهادت حواریین نسبت به حضرت عیسی (ع) و کسی باشد که با جهان سروکار دارد و از آینده خبر می‎دهد. و طبعا این امور بر حضرت محمد(ص) منطبق می‎باشد. در انجیل های فارسی کنونی کلمه "تسلی دهنده" ذکر شده، و در انجیل های عربی کلمه "معزی" ولی در ترجمه هایی که به زبان یونانی بوده و همچنین در ترجمه های قدیمی به جای این کلمه، کلمه "فارقلیطا" بوده و ظاهرا از کلمه "پریکلیتوس" که لاتینی است گرفته شده که به معنای: "بسیار ستوده" می‎باشد. و آن ترجمه کلمه "احمد" است. معلوم می‎شود حضرت عیسی (ع) به نام "احمد" بشارت داده، و هنگام ترجمه از عبری به لاتین لفظ "احمد" را به "پریکلیتوس" که مرادف آن است ترجمه کرده اند و سپس این لفظ در عربی به صورت "فارقلیطا" درآمده است. درصورتی که معمولا اسامی را نباید ترجمه کرد بلکه باید عین آن ها حفظ شوند.

ناوبری کتاب