صفحه ۴۷۹

مسائل صید و ذبح

صید

(سؤال 2400) با توجه به این که احراز حلیت ماهی منوط به آن است که یقین شود زنده از آب گرفته شده و با توجه به این که اکنون صید ماهی در همه جای دنیا به صورت صید صنعتی می‎باشد و گاهی یکباره چند تن ماهی صید و از آب بیرون آورده می‎شود، آیا می‎توان از ماهی موجود در بازار که یقینا به صورت صنعتی صید شده است استفاده کرد یا خیر؟

جواب: اگر انسان یقین کند که ماهی زنده در تور افتاده و سپس مرده است حلال می‎باشد؛ ولی در صورت شک محکوم به حرمت است.

(سؤال 2401) آیا در حلیت ماهی، پولک دار بودن آن نیز باید احراز گردد؟

جواب: اگر شرایط صید احراز شود ولی فلس دار بودن و نبودن ماهی مشکوک باشد، احوط اجتناب است.

(سؤال 2402) خوردن ماهی که اهل کتاب و کفار طبخ می‎کنند چگونه است ؟

جواب: اگر احراز شود که آن را زنده از آب بیرون آورده اند و احتمال داده می‎شود که تماس با کافر حاصل شده اشکال ندارد؛ و در صورت یقین به تماس جایز نیست، مگر در مورد اهل کتاب که به نظر اینجانب اگر آلوده به شراب و گوشت خوک و سایر نجاسات نباشند پاک می‎باشند.

(سؤال 2403) در بنادر و مناطق جنوبی ایران، نوعی آبزی به نام "خرچنگ دریایی" و نوعی ماهی به نام "مرکب ماهی" معروف به "خساک" صید می‎شود که هم صادر شده و هم مورد استفاده داخل می‎باشد؛ ضمنا شایع است که برای معالجه برخی از بیماریها مفید است. آیا خوردن و سایر مصارف آن جایز است ؟

ناوبری کتاب