صفحه ۴۷

دین مقدس اسلام در سلسله ادیان الهی همچون کلاس آخر دانشگاهی است که عقل جمعی انسانها در اثر تکامل به مرحله ای از بلوغ و رشد رسیده که می‎تواند با کوشش و اجتهاد مستمر برای هر زمان و هر مکان و هر شرایطی برنامه عملی متناسب با آن را از راه عقل و مبانی تشریع الهی استخراج نماید؛ و به این لحاظ خاتم ادیان الهی می‎باشد و هیچ تضادی بین آن و عقل نیست، بلکه هر کدام مکمل دیگری می‎باشد. از تتبع در آیات کتاب و سنت پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) به دست می‎آید که دستورات اسلامی منحصر در مسائل عبادی و اخلاق فردی نیست، بلکه در همه اموری که مورد نیاز بشر است از قبیل مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جزایی، فرهنگی، حکومت و شرایط حاکم منتخب، و روابط بین حکام و مردم، اسلام دستور و رهنمود دارد. بر این اساس حکومت دینی اگر خوب تبیین و پیاده شود مطابق عقل و منطق است، و با همه ازمنه و شرایط قابل تطبیق می‎باشد.

و اگر در عمل مواجه با شکست و ناکارآمدی شدیم، اشکال یا در فهم صحیح از اسلام می‎باشد، و یا در عمل به آن.

(سؤال 1053) از آنجا که می‎دانیم تمام تلاش و مبارزات ادیان جهت استقرار صلح بوده است، از برداشتهای غلط در این مورد متأسف و غمگین هستم. دوست دارم جنابعالی یک سری آگاهی و اطلاعات راستین در رابطه با مکتب اسلام برایم ارسال دارید. "از برزیل..."

جواب: بیان تفصیلی در نامه نمی گنجد. بجاست به مطالعه کتابهای اسلامی و از همه مهمتر قرآن کریم و نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) و تاریخ زندگی پیامبراسلام (ص) و ائمه اطهار(ع) بپردازید.

معیار اسلام رفتار من و امثال من نیست، چنانکه معیار دین حضرت مسیح (ع) نیز رفتار حکام و مبلغین مسیحی نیست. معیار اسلام راستین رفتار و گفتار پیامبراسلام (ص) و امامان معصوم (ع) است که از راه های صحیح و قطعی به دست ما رسیده باشد. اسلام دین رحمت و رأفت است. قرآن کریم یکصد و چهارده سوره دارد؛ اول هر سوره - غیر از سوره توبه - (بسم الله الرحمن الرحیم) است. یعنی به نام

ناوبری کتاب