صفحه ۴۶

تاریکی آنها با چراغی نورانی راه می‎رود، و بر رویه نیکان رفتار می‎نماید، تا در آن فتنه ها و گرفتاریها بندی را بگشاید و اسیری را آزاد کند، و جمعیتی را پراکنده و پراکندگانی را مجتمع سازد. و این در حالی است که از چشم مردم غایب است و نشانه ای از او را جوینده نمی بیند، هر چند در پی او نظر افکند.)

و لکن روایاتی نیز وارد شده که دلالت می‎کند بر لزوم تکذیب مدعیان رؤیت آن حضرت؛ ولی ظاهرا این روایات منافاتی با آنچه ذکر شد یعنی تشرف بعضی خواص خدمت آن حضرت ندارد؛ زیرا مقصود از این روایات تکذیب کسانی است که در جهت اغفال مردم و سوءاستفاده، ادعای رؤیت و نیابت بالخصوص از طرف آن حضرت را نمایند، نه آنانی که لیاقت زیارت آن حضرت را پیدا کرده اند بدون هیچ گونه ادعا یا سوء استفاده ای. در حقیقت زیارت و تشرف این افراد سری است بین آنان و آن بزرگوار.

(سؤال 1052) اسلام چه از نظر سلسله قوانین و چه از نظر عمل، همان گونه که گذشت زمان هم گواه بر این مدعاست، توان رهبری و تشکیل یک امپراطوری عظیم را داشته است؛ اما امروزه برخی بر این اعتقادند که در دنیای امروز اسلام دیگر توان چنین کاری را ندارد. به نظر حضرتعالی این تصور صحیح است یا نه ؟

جواب: دین مجموعه ای است از شناخت واقعیتهای حال و آینده و بایدها و نبایدهای اساسی که برای تأمین عدالت اجتماعی و زندگی بهتر و رفع نیازهای حال و آینده بشر و سیر و سلوک انسانها به سوی خدا، از ناحیه خدای خالق قادر عالم به نیازها تشریع شده است. اصل گرایش به دین مقتضای فطرت بشر و ندای جان همه انسانهای بیدار است. روح همه ادیان الهی یکی بیش نیست، ولی ادیان الهی گذشته همچون کلاسهای درسی متفاوتی هستند که هر کدام محدود به برنامه ها و درسهای ویژه ای متناسب با سن و درک و نیاز دانشجوست، لیکن پس از گذراندن مراحل دانشگاه فرد طالب علم به مرحله ای می‎رسد که دیگر نیازی به معلم جدید ندارد و عقل او تکامل یافته و خود می‎تواند براساس علومی که تا حال آموخته مشکلات و مسائل جدید را حل نماید.

ناوبری کتاب