صفحه ۴۵

(سؤال 1050) یکی از دوستان من سنی است و می‎گوید: این که دوازده امام شیعه از خاندان پیامبر هستند عادلانه نیست. او می‎گوید: این روش شبیه روش پادشاهان است که حاکم فقط از نسل خودشان باشد و با روش پیامبر سازگار نیست. در جواب او چه بگویم ؟

جواب: امامت ائمه اثنی عشر(ع) یک امر اعتباری و قرار دادی محض نیست، بلکه تابع لیاقت ذاتی و درجات معنوی و مقام عصمت و علم لدنی آن بزرگواران می‎باشد؛ وگرنه ائمه ما بسیار اولاد داشتند ولی آنها واجد این شرایط نبودند، چنانکه در دیگران نیز این شرایط تکوینی و ذاتی وجود نداشت.

(سؤال 1051) در کشور ما (خارج ایران) جماعتی هستند که معتقد به امکان رؤیت حضرت صاحب الامر(ع) می‎باشند، و این که آن حضرت هر کس را بخواهد ملاقات کرده و چه بسا کلماتی رد و بدل شده و یا پیغامی توسط هر کس ایشان بخواهد به دیگران می‎رساند؛ و نیز معتقدند که در حوادث و مصائب بعضی گرفتاران را یاری می‎کند و بعضی امور را اصلاح می‎نماید، هر چند کسی آن بزرگوار را نشناسد. این جماعت از نظر تقوی و اخلاق و عمل صالح از دیگران ممتازند. آیا چنین تفکری صحیح است و وظیفه مردم در رابطه با این جماعت چیست ؟

جواب: به تواتر اجمالی ثابت شده است که بعضی از خواص علماء و غیر آنان توفیق تشرف خدمت آن حضرت را پیدا کرده اند. و نیز به ثبوت قطعی رسیده است که آن حضرت بسیاری از متوسلین به ساحت مقدسش را در مصائب و مشکلات یاری کرده و آنها را نجات داده است، بخصوص گرفتاران در مسافرتها را.

این مطلب از خطبه 150 نهج البلاغه که مربوط به ملاحم و پیشگویی های حضرت امیر(ع) است به خوبی فهمیده می‎شود. در این خطبه آن حضرت پس از پیشگویی هایی می‎فرماید: "... ألا و ان من ادرکها منا یسری فیها بسراج منیر، و یحذو فیها علی مثال الصالحین لیحل فیها ربقا و یعتق رقا و یصدع شعبا و یشعب صدعا فی سترة من الناس لا یبصر القائف أثره و لو تابع نظره." (همانا آگاه باشید که - در آخرالزمان - کسی از ما (اهل بیت) هست که شاهد این فتنه ها می‎باشد، و در

ناوبری کتاب