صفحه ۴۴۹

(سؤال 2362) زنی که مدت دو سال است به حالت قهر از خانه شوهر به خانه پدرش آمده و در این مدت هیچ رابطه ای با شوهرش نداشته و حالا دادگاه به طلاق رأی داده است؛ آیا بعد از طلاق باید عده نگه دارد یا خیر؟

جواب: زن غیرمدخوله و زن یائسه عده ندارند؛ مقصود از یائسه، زن بعد از پنجاه سال است، و در قرشیه شصت سال.

ولی زنی که شوهر با او همبستر شده و یائسه نیست، هر چند فاصله اش با زمان طلاق زیاد باشد باید عده نگه دارد؛ چون قانون کلیت دارد.

ناوبری کتاب