صفحه ۴۲۹

3 - با توجه خطر جانی به دیگری در صورت قدرت حفظ او لازم است، ولی لازم نیست انسان برای حفظ او خود را تلف یا ناقص نماید.

4 - با توجه خطر جانی به خود انسان، جایز نیست انسان دیگری را فدای خود کند.

5 - با توجه خطر به جمعی و از جمله خود انسان دفاع بر همه لازم است و تحمل خطر برای حفظ دیگران از قبیل ایثار می‎باشد که عقلا و عرفا و شرعا مطلوب و پسندیده است.

(سؤال 2340) در محله ما تعدادی از همسایه ها اقدام به نصب دستگاه تقویت فشار آب کرده اند که باعث شده است فشار آب در دیگر منازل محل کاهش پیدا کند، به نحوی که در طبقه هم کف ساختمان در اغلب اوقات آب قطع می‎باشد. با توجه به این که در محله تمام خانواده ها توانایی نصب دستگاه تقویت فشار آب را ندارند ما اگر دستگاه تقویت فشار نصب کنیم حق دیگران ضایع می‎شود، و در صورت عدم نصب حق خودمان ضایع می‎شود و باعث ایجاد مشکل برایمان می‎گردد. وظیفه ما چیست ؟

جواب: اگر نصب دستگاه تقویت فشار موجب تضییع حقوق قانونی دیگران شود جایز نیست. و به علاوه اجازه سازمان آب هم لازم است.

حق انسان بر اعضای خود

(سؤال 2341) آیا انسان حق دارد و می‎تواند در حال حیات خود، عضوی از اعضای بدن خود را برای پیوند در مواردی که جایز است به فروش برساند و در مقابل مبلغی هم دریافت نماید؟

جواب: مانعی ندارد؛ به شرط این که برای او ضرر مهمی نداشته باشد.

حق دلالی

(سؤال 2342) شخص به واسطه بنگاه معاملاتی ملکی را خریده و بعد از چندی معامله را به علت رؤیت کالا و مغایر بودن آن با آنچه وصف شده فسخ نموده است؛ آیا در این صورت بنگاه حق دلالی و واسطگی دارد؟

جواب: بلی حق دارد.

ناوبری کتاب