صفحه ۴۲۱

همین طور پس از پایان تحصیلات با مدرکی که از این طریق گرفته ایم وارد بازار کار می‎شویم. با توجه به عدم رضایت نویسندگان و مؤلفین این کتابها در مورد کپی برداری نظر جنابعالی در این مسأله چیست ؟

جواب: با احراز عدم رضایت ناشران و یا مؤلفان کسی حق کپی گرفتن ندارد؛ ولی شما که مباشر کپی گرفتن نبوده اید گناهکار نیستید؛ بویژه اگر برای شما مورد شک باشد که می‎توانید عمل کپی کننده را حمل بر صحت نمایید و تحقیق لازم نیست.

(سؤال 2326) بنابر این که حاکم اسلامی در محدوده اجرای احکام مربوط به عناوین ثانوی ولایت داشته باشد اگر در این محدوده تشخیص مصلحت و حکم منوط به نظر شخص حاکم باشد، در این رابطه چه تدابیری در شرع مقدس پیش بینی شده است تا از تشخیص و اجرا برخلاف واقع جلوگیری شود؟ جواب:اولا: حاکم اسلامی باید در این گونه موارد با افراد متدین، خبیر، عادل، بی طرف و متخصص در رشته مورد نظر مشورت کند.

ثانیا: همه افراد صاحب نظر که نظر آنان در تشخیص عناوین ثانوی در هر مورد و موضوعی مؤثر می‎باشد لازم است امکان ارائه نظراتشان را به طور آزاد و معقول داشته باشند.

(سؤال 2327) نظر حضرتعالی درباره حق تعیین سرنوشت و به طور کلی حقوق بشر و محدوده آن چیست ؟

جواب: خداوند حق تعیین سرنوشت هر انسانی را به خود او محول نموده است. هیچ سرنوشتی برای کسی جبری و بدون نقش اراده او معین نشده است. در امور اجتماعی نیز که انسانها به تشکیل حکومت و تدبیر امور خود نیاز دارند، خداوند این حق را به هر فرد بالغی داده است که در سرنوشت اجتماع و حکومت خود دخالت نماید. برای هر انسانی در اسلام حقوقی مطرح است، از قبیل: آزادی تفکر و نظر، آزادی بیان و قلم و اظهارنظر تا آنجا که حقوق دیگران تضییع نشود، آزادی انتخاب شغل و مسکن و وطن، آزادی انتخاب حاکمیت موردنظر و سایر شئون سیاسی و امثال اینها، که در این مختصر نمی گنجد. به توضیح المسائل جدید بخش حقوق انسانها مراجعه شود.

ناوبری کتاب