صفحه ۴۲

(سؤال 1047) اینجانب با این که مسلمان زاده هستم، ولی با نگاه به تاریخ اسلام به این نتیجه رسیده ام که اسلام دین زور، شمشیر، جنگ، خون و بدون منطق می‎باشد. از شما که مرجعی هستید آگاه می‎خواهم به عنوان یک مسلمان برای من کمی روشنگری نمایید و خلاف تفکرات من را ثابت کنید، که من تشنه حقیقت هستم و بس.

جواب: در قرآن کریم در آیة الکرسی می‎خوانیم: (لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی...)سوره بقره (2): آیه 256. (در امر دین هیچ اکراهی نیست. و همواره حق و راستی از گمراهی و ضلالت متمایز و جداست.) و در سوره کافرون می‎خوانیم: (لا أعبد ما تعبدون و لا أنتم عابدون ما أعبد... لکم دینکم ولی دین)سوره کافرون (109): آیات 6 - 2. (من آنچه را شما می‎پرستید نمی پرستم و شما نیز آنچه را من می‎پرستم نمی پرستید... دین شما برای خودتان باشد و دین من نیز برای خود من.) و نیز می‎خوانیم: (فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.)سوره زمر (39)، آیات 17 و 18. (به بندگان من بشارت ده، آنان که هر گاه سخن ها را می‎شنوند بهترین آن را انتخاب کرده و پیروی می‎کنند.)

به طور کلی هیچ گاه با زور و فشار، اعتقاد قلبی حاصل نمی شود؛ و فشار جز عکس العمل تند در پی ندارد. باید به مردم تعلیم داد و مشفقانه با زبان نرم راهنمایی نمود و امکانات انتخاب و بهترفهمیدن را در اختیار آنان نهاد و آنان را آزاد گذاشت و سخنان آنان را شنید و دوستانه پاسخ گفت.

خداوند در مورد فرعون هم به حضرت موسی و هارون (ع) می‎فرماید: (و قولا له قولا لینا لعله یتذکر أو یخشی.)سوره طه (20): آیه 44. (با فرعون با گفتار نرم و ملایم سخن بگویید تا شاید متذکر شود یا - از خدا - بترسد).

(سؤال 1048) آیا مرتد بودن گناه است ؟ آیا مجازاتی برای مرتد بودن هست ؟ آیا اشاره ای در این مورد در قرآن پیدا می‎شود؟

جواب: انسان باید در مسائل اساسی دین - اصول دین - تحقیق نماید، و اگر در مسأله ای شک دارد باید از اهل فن بپرسد. و باید به افراد اجازه داد مشکلات خود را

ناوبری کتاب