صفحه ۴۱۵

(سؤال 2309) فرموده اید: "دارایی زن مربوط به خود اوست، ولی برای مصرف آن در بسیاری موارد باید از شوهر اجازه بگیرد." بفرمایید اگر با شوهر توافقی حاصل نشد تکلیف زن و مال او چیست، و آیا می‎تواند بدون اجازه شوهر کسی را وکیل در امور مالی خود کند؟

جواب: دارایی زن و هر گونه تصرف در آن در اختیار خود زن است، ولی حقوق شوهر را باید رعایت نماید.

(سؤال 2310) اگر شوهر هنگام ازدواج ترک امور عبادی - مثل خواندن نماز - را شرط کند، و بعد زن اطاعت نکند آیا ناشزه می‎شود؟

جواب: در فرض سؤال شرط مذکور باطل است و نشوز محقق نمی شود.

(سؤال 2311) آیا مخارج امراض صعب العلاج، یا مخارج اتفاقی تصادفات که غیرمتعارف و غیرقابل پیش بینی می‎باشد، و لکن از ضروری ترین نیازها محسوب می‎شود، جزو نفقه واجب می‎باشد؟

جواب: آنچه که برحسب ادله بر عهده شوهر است از باب زوجیت، همان مخارج معمولی و یومیه است. و مخارج امراض معمولی همسر، یا حتی مسافرتهای مربوط به معالجه او نیز جزو نفقه می‎باشد. و بیش از آنها را زن حق ندارد ولی می‎تواند در ضمن عقد شرط کند.

(سؤال 2312) توسعه در زندگی مستحب است، و بعضی از روایات نیز بر آن دلالت دارند. محدوده توسعه استحبابی تا کجاست ؟ و چنانچه نفقه واجب همه نیازهای متعارف را در بر بگیرد، آیا توسعه در چه سطحی از زندگی استحباب دارد تا این که با زهد و قناعت متناقض نباشد؟

جواب: توسعه به معنای سخت گیری نکردن بر عائله و به حد اسراف نرساندن مخارج است.

(سؤال 2313) همسر اینجانب معلم است و برای درس دادن به سر کلاس می‎رود، و اینجانب راضی نیستم. آیا حقوقی که از این بابت دریافت می‎کند برای او حلال است یا نه ؟ و آیا فرقی است بین این که هنگام عقد شرط شده باشد که می‎تواند برای کار از خانه بیرون برود یا نه ؟

ناوبری کتاب