صفحه ۴۱۳

است از تأمین نفقه او یعنی مسکن، غذا، لباس بهداشت و امثال آن، مطابق عرف و شأن زن؛ و نیز حفظ کرامت و حیثیت او توسط شوهر. اگر این حق تأمین شد زن وظیفه دارد:

اول - این که بدون اجازه شوهر از منزل خارج نشود؛ مگر این که شرعا عذر داشته باشد.

دوم - خود را برای هر لذت جنسی که شوهر می‎خواهد تسلیم نماید؛ و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری ننماید.

(سؤال 2305) با توجه به آیه قرآن: (هن لباس لکم و انتم لباس لهن )سوره بقره (2): آیه 187. اگر زوج مرتکب گناه و خطایی شد، آیا زوجه می‎تواند آن را به عنوان گلایه یا دلسوزی و یا به عنوان تنبه زوج به دیگران بگوید؟

جواب: غیبت از هر مسلمانی حرام است؛ مگر این که تنها راه برای نهی از منکر باشد. و به علاوه خراب شدن چهره زن و شوهر نزد دیگران توسط هر یک از آنان ممکن است زمینه متلاشی شدن کانون خانواده را فراهم آورد.

(سؤال 2306) آیا زن و شوهر هنگام عقد و یا بعد از آن می‎توانند از همه یا قسمتی از حقوق خود به صورت معامله صرف نظر کنند؛ مثلا زن از قسمتی از مخارج زندگی بگذرد و در عوض بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود؟

جواب: توافق بعد از عقد اشکال ندارد.

(سؤال 2307) اگر زنی پس از نشوز ادعای تمکین نماید ولی مثلا به وسایل منزل و یا خود منزل مسکونی ایراد بگیرد و مدعی شود در شأن او نیست و از این بابت مخارجی را به شوهر تحمیل نماید و این عمل چند بار تکرار شود که به تشخیص عرف و دادگاه بهانه گیری است و امکانات شوهر در شأن او هست و آخر هم زن تمکین نکند تا به طلاق منتهی شود، آیا در این صورت زن ضامن زیان شوهر هست یا خیر؟

جواب: اگر زن شوهر را مجبور کند به این که بیش از حق واجب نفقه به او چیزی را بدهد، یا خسارتی را متحمل شود، ضامن است؛ و در عین حال تشخیص مورد و حکم در صورت نزاع با قاضی واجد شرایط شرعی است.

ناوبری کتاب