صفحه ۴۱۲

(سؤال 2298) در صورتی که زن درآمد مکفی داشته باشد، آیا شوهر می‎تواند از پرداختن نفقه به همسر خود امتناع ورزد؟

جواب: حق امتناع ندارد.

(سؤال 2299) آیا در تعیین مقدار مهریه توافق دختر و پسر شرط است یا این که والدین آنها هم حق اعمال نظر دارند؟

جواب: توافق زوجین لازم و کافی است؛ بلی در مواردی که اختیار عقد در دست ولی می‎باشد توافق او نیز شرط است.

(سؤال 2300) آیا زن در حال نشوز و نافرمانی از شوهر معصیتکار می‎باشد؟

جواب: در مواردی که اطاعت از شوهر واجب است، نشوز معصیت می‎باشد.

(سؤال 2301) مسافرت کردن زن در حال نافرمانی از شوهر چه حکمی دارد؟

جواب: در صورتی که سفر او واجب و یا از روی ضرورت نباشد و شوهر هم راضی به آن نباشد، سفر او سفر معصیت است و نماز او تمام می‎باشد.

(سؤال 2302) اگر در چنین سفری کسب و درآمدی داشته باشد چه حکمی دارد؟

جواب: اگر با قطع نظر از سفر کسب او حلال باشد، هر چه کسب کند حلال است و مالک آن می‎شود.

(سؤال 2303) آیا شوهر حق دارد هنگام رفتن همسرش به عروسی و مجالس دیگر، حدود کارهایش را تعیین کند؟ و اگر زن از آن حدودی که شوهرش شرط کرده بود تخلف نمود چه حکمی دارد؟

جواب: باید حدود و شروط تعیین شده را - در صورتی که خلاف شرع نباشند - رعایت کند؛ و در صورت تخلف عمدی ناشزه محسوب می‎شود.

(سؤال 2304) در مورد شرایط ازدواج سالم و همسران شایسته برایم توضیحاتی دهید؛ و وظایف و حقوق زنان را بیان فرمایید.

جواب: آنچه در ازدواج اهمیت دارد داشتن دین و اخلاق خوب همسر است. اگر این دو شرط وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات ازدواج قابل حل خواهد بود. هر یک از زن و شوهر نسبت به یکدیگر حقوق و وظایفی دارد. حق زن عبارت

ناوبری کتاب