صفحه ۴۱۰

مسائل حقوق

حقوق زن و شوهر

(سؤال 2290) در دوران حاملگی و بارداری، مقاربت و آمیزش چه حکمی دارد؛ اگر موجب ضرر شود چطور؟

جواب: اگر به نحوی باشد که به زوجه و جنین ضرری وارد نشود اشکال ندارد.

(سؤال 2291) اگر مرد به شغل زن خود اعتراض دارد و نخواهد که او مشغول به کار باشد و این در حالی باشد که آن زن قبل از ازدواج مشغول به همان کار بوده است، آیا مرد می‎تواند زن را از ادامه کار منع نماید؟

جواب: اگر در ضمن عقد ادامه کار شرط نشده باشد، خروج از خانه - به نحوی که حق شوهر ضایع شود - موقوف به رضایت زوج می‎باشد.

(سؤال 2292) آیا محل سکونت فقط با انتخاب شوهر است ؟ و آیا زن می‎تواند ضمن عقد شرط کند که حق مسکن با او باشد یا نه ؟

جواب: اختیار با زوج است؛ ولی اگر در ضمن عقد شرط کرده باشد باید طبق آن عمل شود.

(سؤال 2293) آیا شوهر می‎تواند زن را به بچه دار شدن مجبور نماید و زن می‎تواند مانع شود؟

جواب: در صورتی که بچه دار شدن هیچ ضرر و حرجی برای زن نداشته باشد، زن نمی تواند مانع بچه دار شدن شود.

(سؤال 2294) آیا زن می‎تواند اختیار خروج از خانه بدون اجازه شوهر را به صورت شرط ضمن عقد کسب نماید؟

جواب: اشکال ندارد.

ناوبری کتاب