صفحه ۴۱

این که حقانیت دین را به وجدان خویش می‎یابند ولی از روی عناد و تعصبات آن را انکار می‎نمایند. این انکار در حقیقت پرده ای است بر روی دل و وجدان آنان که با اختیار و اراده خویش در آنان به وجود می‎آید. (و جعلنا علی قلوبهم اکنة ...)سوره انعام (6): آیه 25. به همین حقیقت اشاره می‎کند. این انکار و کفر که ناشی از اختیار کافران است هم به خداوند منسوب است و هم به خود آنان، ولی در طول یکدیگر مانند سایر علل قریبه و علل بعیده نسبت به همه موجودات جهان.

(سؤال 1045) نظر حضرتعالی در مورد نظریه داروین درباره تکامل (از میمون تا انسان) چیست ؟

جواب: نظریه داروین - تبدل انواع - یک تئوری بیش نیست و دلیل علمی محکمی بر آن اقامه نشده است، و بیشتر دانشمندان نیز با آن مخالف می‎باشند؛ و هر چه باشد برای جامعه نتیجه عملی ندارد.

(سؤال 1046) آیا خدا با آدم حرف می‎زند و اگر حرف می‎زند به چه طریق می‎توان فهمید که این سخن از طرف اوست ؟ چون در این صورت هر مدعی کاذبی می‎تواند ادعا کند خدا به او وحی کرده است.

جواب: در آیه 51 سوره شوری می‎خوانیم: (و ما کان لبشر أن یکلمه الله الا وحیا أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء)سوره شوری (42): آیه 51. (تکلم خداوند با بشر یا از راه وحی است، و یا از وراء حجاب، و یا فرستاده ای را می‎فرستد سپس به اذن پروردگار هرآنچه را بخواهد وحی می‎کند)؛ خداوند یا بدون واسطه و حجاب کلامی را به قلب نبی القاء می‎کند، و یا به جسم خارجی مانند کوه طور و شجره القاء می‎نماید، نظیر تکلم با حضرت موسی (ع) (من وراء حجاب) و یا به وسیله جبرئیل امین وحی به پیامبر القاء می‎نماید. و هیچگاه خداوند به قلب مدعیان دروغی کلامی القاء نمی کند، و از مدعی ارتباط با خداوند باید کارهای خدایی خارق عادت به نام معجزه صادر شود تا ادعای او پذیرفته شود. و بر خداوند قبیح است معجزه ای را در اختیار دروغگویان قرار دهد؛ و از خداوند کار قبیح گمراه کننده هرگز صادر نمی شود.

ناوبری کتاب