صفحه ۴۰۴

3 - آیا والدین صاحب جنین می‎توانند در ازای اهدای جنین خود وجهی دریافت نمایند؟

4 - آیا ارائه مشخصات اهداکنندگان جنین به دریافت کنندگان و یا برعکس، لازم است یا خیر؟

5 - در صورت پسر بودن، فرزند با زنی که در رحم او بزرگ شده محرم است یا خیر؟

6 - در صورت دختر بودن، فرزند با شوهر زنی که در رحم او بزرگ شده محرم است یا خیر؟

7 - والدین فرزند حاصل، چه کسانی هستند؟

8 - تکلیف ارث این بچه ها پس از تولد چگونه است ؟

9 - در صورت موافقت قبلی والدین صاحب جنین (صاحب نطفه و تخمک) در اهدای جنین خود، آیا می‎توانند پس از تولد نوزاد و یا سالها بعد، از شخص ثالث مدعی استرداد طفل شوند؟

مستدعی است، در صورت امکان ما را راهنمایی فرمایید.

"مرکز تحقیقاتی بیولوژی تولید مثل و نازایی"

جواب: با انجام لقاح در خارج رحم و قراردادن جنین حاصل در رحم همسر صاحب اسپرم، بچه شرعا به آنان ملحق می‎باشد؛ هر چند تحصیل نطفه به وسیله استمناء یا تماس با عورت زن نامحرم حرام است، مگر این که نطفه مرد به وسیله تماس با همسر به دست آید و خودشان هم متصدی قراردادن جنین در رحم باشند و یا این که تحصیل فرزند برای آنان عرفا به حد ضرورت رسیده باشد، بدین گونه که وضع موجود قابل تحمل نباشد و زندگی آنان از هم می‎پاشد. اما قراردادن جنین آنان در رحم غیر همسر مرد چون مستلزم مقدمات حرام است جایز نیست، مگر در صورتی که تحصیل فرزند برای آنان عرفا به حد ضرورت رسیده باشد، و در این صورت برای این کار زن بی شوهر انتخاب شود، زیرا بچه متولد از زن شوهردار شرعا به شوهر او ملحق است، مگر این که او در این مدت با او نزدیکی در جلو و با انزال نکند. و در رابطه با زنی که بچه در رحم او بزرگ شده احتیاط شود، چون از خون او ارتزاق نموده؛ به این معنا که نه به یکدیگر نگاه کنند و نه با هم ازدواج نمایند. ولی از یکدیگر ارث نمی برند و در صورت شوهر داشتن این زن در رابطه با شوهر او بچه به طور کلی از او بیگانه می‎باشد. ضمنا ترکیب اسپرم مرد با تخمک زن اجنبی جایز نیست.

ناوبری کتاب