صفحه ۳۹۷

خودداری شود. و چون معمولا اولاد در دامن مادر تربیت می‎شوند و طبعا تابع دین و اخلاق مادر می‎شوند، لذا لازم است این جهت نیز مورد توجه قرار گیرد. شما از او بخواهید مسلمان شود و سپس ازدواج نمایید.

(سؤال 2257) من با یک خانم مسیحی که ادعا می‎کرد مطلقه است ازدواج موقت کردم و پس از چند ماهی متوجه شدم که مدت هشت ماه ایشان به طور جداگانه با شوهرش زندگی می‎کرده و هنوز مطلقه نشده بوده، هر چند فعلا مطلقه شده است. حال دو سؤال دارم:

1 - حالا که مطلقه شده من می‎توانم ایشان را مجددا صیغه کنم ؟

2 - اگر این خانم مسلمان شود می‎توانم با او ازدواج دائم نمایم ؟

جواب: اگر با خانم نامبرده همبستر شده اید او برای شما حرام ابدی شده و ازدواج با او جایز نیست هر چند مسلمان شود.

مسائل متفرقه نکاح

(سؤال 2258) الف - آیا جماع با همسر از پشت اشکال شرعی دارد؟

ب - اگر زن یا شوهر در مقابل همسرش برای لذت بخشی به طرف مقابل استمناء کند تا همسرش را تحریک کند اشکال شرعی دارد؟

ج - اگر در نظر داشته باشیم که برای انعقاد نطفه یک شب مقدس را انتخاب کنیم، کدام یک از شبهای سال را بیش از همه پیشنهاد می‎کنید؟ جواب:الف - با رضایت زن مانعی ندارد ولی کراهت شدیده دارد.

ب - استمناء بدون مباشرت و تماس با بدن همسر جایز نیست.

ج - برای این منظور با وضو باشد، بسم الله بگوید، در اوقات مکروهه مانند شب گرفتن ماه، روز گرفتن خورشید، روز زلزله، از طلوع فجر تا طلوع خورشید، هنگام غروب خورشید، اول ماه (غیر از اول ماه رمضان)، شب پانزدهم ماه، اواخر ماه که ماه در محاق می‎باشد، شب چهارشنبه، شب عید قربان و عید فطر نباشد. و بهتر است شب دوشنبه، یا سه شنبه، یا پنجشنبه، یا جمعه، یا عصر جمعه باشد.

ناوبری کتاب