صفحه ۳۹۶

(سؤال 2254) شخصی در اوان بلوغ با جهل به حکم توسط زنی شوهردار اغفال شده و با آن زن هم بستر می‎شود؛ پس از مدتی آن زن دختر خود را به ازدواج این جوان درمی آورد، الان بیست سال از ماجرا می‎گذرد و از این زن چند فرزند دارد. لطفا حکم آن زن و فرزندان را مشخص فرمایید.

جواب: مسأله مورد اختلاف است، هم بین فقهای شیعه و هم فقهای اهل سنت. و مقتضای چندین روایت صحیح حرمت و چندین روایت صحیح عدم حرمت است. و به نظر اینجانب چنانکه در مسأله 2659 توضیح المسائل جدید ذکر شده احتیاط واجب در ترک است. و مقتضای آن طلاق است، مگر این که احتیاط را - با رعایت شرایط آن - به غیر مراجعه نمایند.

فسخ نکاح

(سؤال 2255) بعد از ازدواج با دختری متوجه شدم که دستگاه تناسلی و رحم او معیوب است و امکان نزدیکی و بچه دار شدن او وجود ندارد و پس از مراجعه به پزشکان متخصص معلوم شد مادرزادی بوده است و فقط امکان باز کردن راه رحم وجود دارد ولی بچه دار شدن او ممکن نیست؛ اکنون کار ما به دادگاه و اختلاف بر سر مهریه و حقوق طرفین رسیده، تکلیف من چیست ؟

جواب: در فرض سؤال شما حق فسخ نکاح را دارید و در صورت فسخ، مهر زوجه ساقط می‎شود و مخارجی که طرفین با اختیار خودشان متحمل شده اند، حق مطالبه از طرف دیگر را ندارند؛ ولی اگر با اطلاع از عیب راضی شده اید، اختیار فسخ ندارید و فقط می‎توانید طلاق دهید.

ازدواج با زن غیر مسلمان

(سؤال 2256) آیا برای ازدواج کردن دائم با یک زن مسیحی اسلام آوردن او واجب است ؟

جواب: بنابراحتیاط واجب از ازدواج دائم با زن مسیحی یا یهودی یا زردشتی

ناوبری کتاب