صفحه ۳۹۵

(سؤال 2249) در مواردی که وطی به شبهه در عده پیش می‎آید و زن و مرد باید از هم جدا شوند و زن عده نگاه دارد، مبدأ و مدت آن چه وقت و چقدر است ؟ و آیا در عده تفاوتی بین عقد دائم و موقت وجود دارد؟

جواب: مبدأ عده در وطی به شبهه زمان وطی است؛ و اگر مکرر واقع شده باشد آخرین دخول ملاک است؛ و مدت آن به اندازه عده طلاق است. و از این جهت فرقی بین عقد دائم و موقت نیست.

(سؤال 2250) در مواردی که عقد در عده موجب حرمت ابدی می‎شود، آیا بین موردی که در اثر جهل به حکم شرعی عقد در عده واقع شده و موردی که در اثر اشتباه در دوران عادت ماهیانه خیال می‎کرد از عده خارج شده است فرقی هست ؟

جواب: تفاوتی نیست.

(سؤال 2251) آیا عقد در عده وطی به شبهه اگر در اثر جهل به حکم یا موضوع باشد، موجب حرمت ابدی می‎شود؟

جواب: اگر عقد در حال عده واقع شده باشد، با فرض دخول، به همدیگر حرام ابدی می‎شوند؛ و بین حال جهل به حکم یا موضوع فرقی نیست.

(سؤال 2252) زنی در عده شوهر اول بوده و به خیال این که عده اش تمام شده به عقد موقت دیگری درمی آید و سپس در عده عقد موقت به خاطر جهل به حکم یا موضوع مجددا به عقد شوهر اول درمی آید، آیا شوهر اول حلال است یا نه ؟

جواب: در فرض سؤال اگر شوهر اول بعد از عقد به او دخول کرده باشد، به احتیاط واجب بر او نیز حرام ابدی می‎شود.

(سؤال 2253) اگر کسی بدون اطلاع با یکی از محارم خود ازدواج کند - چه از او صاحب اولاد بشود یا نشود - آیا پس از اطلاع، محرمیت آن زن به طور کلی ساقط می‎شود و پوشش لازم است یا خیر، و اولاد از هر دو ارث می‎برند و حلال زاده اند یا نه ؟

جواب: اگر از روی اشتباه واقع شده باشد فرزندان آنها ارث می‎برند، ولی به مجرد فهمیدن باید از هم جدا شوند، و محرمیت آنها باقی است.

ناوبری کتاب