صفحه ۳۹۳

(سؤال 2239) اگر به خواستگاری برود و وعده ازدواج بدهد و در ضمن وعده توافق کنند که اگر منصرف شود مبلغی بدهد، آیا این شرط صحیح و لازم العمل می‎باشد؟

جواب: اگر ضمن عقد لازمی شرط کنند، اشکال ندارد و لازم العمل می‎باشد؛ و اگر ضمن عقد لازمی نباشد بنابر احتیاط به تعهد خود عمل کند.

(سؤال 2240) اگر زنی در عقد ازدواج شرط کند که شوهرش زن دیگری نگیرد، و اگر بگیرد وکیل باشد خود را طلاق بدهد، آیا این شرط صحیح است ؟

جواب: وکالت نباید مشروط و معلق باشد، بلکه باید به نحو تنجز باشد. بنابراین اگر در ضمن عقد نکاح زن را به نحو تنجیز وکیل نماید که اگر او زن دیگر گرفت، زن خود را مطلقه نماید، در این صورت شرط صحیح است.

ازدواج موقت

(سؤال 2241) در متعه با مسلمان یا اهل کتاب اگر ذکر مدت فراموش شود، آیا موجب بطلان عقد می‎گردد یا نه ؟

جواب: ظاهرا عقد باطل می‎شود.

(سؤال 2242) زنی به مدت پنجاه سال به عقد متعه کسی درآمده ولی مرد پس از مدتی زن را رها کرده و از او خبری نیست، آیا حاکم شرع می‎تواند همچون عقد دائم دستور دهد به مدت چهار سال تحقیق کنند و سپس از طرف شوهر مدت را ببخشد یا این حکم مخصوص عقد دائم است ؟

جواب: در روایات باب، نفقه زوجه مطرح است و نسبت به امور جنسی امر به صبر شده است؛ و اجرای حکم دائمه درباره زوجه غیر دائمه که نفقه او بر عهده زوج نیست، مشکل است. مگر این که وضعیت زن به حد عسر و حرج برسد که در این صورت بعید نیست حاکم شرع بتواند دخالت کند.

(سؤال 2243) کسی دختر شش ساله ای را از اداره بهزیستی گرفته و تعهد کرده بزرگش کند، آیا می‎شود با اجازه حاکم شرع او را صیغه نماید؟ البته به او دخول نکند و بقیه استمتاعات برده شود.

ناوبری کتاب