صفحه ۳۹۰

بکارت او قبل از عقد زایل شده بوده شوهر می‎تواند از مهر او به مقدار تفاوت بین باکره و غیر باکره کسر نماید.

(سؤال 2231) اگر شوهر بمیرد و ترکه ای ندارد و فقط مقداری دیه دارد، آیا مهر زن را باید از دیه پرداخت کرد یا لازم نیست ؟

جواب: دیه حکم ترکه میت را دارد که بدهکاری میت باید از آن پرداخت شود و مقدم بر ارث است، و مهر زن بدهکاری محسوب است.

(سؤال 2232) خانمی با راهنمایی کسی بعد از فوت شوهرش مهریه خود را به شوهر حلال کرده و او را بری الذمه نموده است، ولی بعد پشیمان و مدعی شده که اغفال شده ام؛ آیا حق گرفتن مهر را دارد یا نه ؟

جواب: اگر شوهرش ترکه نداشته باشد، به محض حلال کردن ذمه او بری می‎شود و پشیمانی سودی ندارد. ولی اگر ترکه داشته باشد، طلب او مانند سایر طلبکارها به ترکه منتقل می‎شود و با حلال کردن به شوهری که از دنیا رفته است حق او از ترکه زایل نمی شود؛ مگر این که به سایر ورثه ببخشد و به تصرف آنها درآید.

(سؤال 2233) اینجانب زنی هستم بیست و هشت ساله که سیزده سال قبل خانواده ای ثروتمند از من خواستگاری کرده و در شب عقد صد و پنجاه هزار تومان مهریه من قرار داده و در صورت قباله ذکر کرده اند که تا شش سال دیگر صد و پنجاه هزار تومان را تبدیل به خانه می‎کنند؛ ولی به قول خود وفا نکردند و من بعد از مدتها که به آنها اعتراض کردم دوباره نزد عده ای تعهد دادند که تا شش ماه دیگر خانه می‎خریم و باز نخریدند؛ و حالا که سیزده سال از ازدواج ما می‎گذرد با وجود سه فرزند درخواست طلاق کرده و صد و پنجاه هزار تومان به عنوان مهریه ام به حساب اداره ثبت ریخته و مرا یک طرفه طلاق داده است. آیا از نظر شرعی درست است که در صورت قباله شب عقد ذکر کنند که خانه می‎خریم و به تعهدشان عمل نکنند و حالا همان صد و پنجاه هزار تومان پول ناچیز را - که ارزش آن نسبت به سیزده سال پیش تنزل فاحش پیدا کرده - به من بدهند؟ با توجه به این که من در شب عقد به عنوان این که خانه ای برایم می‎خرند به عقد ایشان درآمدم.

ناوبری کتاب