صفحه ۳۹

شما که سالها دانشمندان و نوابغ در دقایق و ریزه کاری های آن دقت می‎کنند و هر روز به اسرار و نکته های تازه پی می‎برند چگونه ممکن است محصول ماده بی شعور و بی ادراک باشد و یا از باب تصادف خودبه خود پدید آمده باشد؟!. در قرآن کریم می‎خوانیم: (أفی الله شک فاطر السموات و الارض)سوره ابراهیم (14): آیه 10. (آیا در خدایی که پدیدآورنده آسمان ها و زمین است شکی هست ؟!)

و باز می‎خوانیم: (و فی الارض آیات للموقنین و فی أنفسکم أفلا تبصرون)سوره الذاریات (51): آیات 20 و 21. (و در زمین نشانه هایی هست برای اهل یقین، و نیز در خود شما؛ آیا آنها را نمی بینید؟)

و هر چه علم پیشرفت می‎کند دقایق و اسرار بیشتری از موجودات عالم برای او منکشف می‎شود.

همان گونه که همه اعضا بدن شما مقهور جان و روح شماست و حرکات و سکنات بدن به تصمیم روح شما وابسته است بدون این که با چشم قابل رؤیت باشد، همه نظام هستی مقهور اراده خدای قادر است. در همین رابطه شاعر می‎گوید:

حق جان جهان است و جهان همچو بدن ____ اصناف ملایک چو قوای این تن
افلاک و عناصر و موالید، اعضاء ____ توحید همین است و دگرها همه فن

(سؤال 1043) آیا شما می‎گویید که پنج نفر اهل بیت آیه برای ایشان نازل شد یا دوازده یا چهارده نفر؟ آن زمان فقط پنج نفر بودند، پس شما چطور چهارده نفر را می‎گویید؟

جواب: بر حسب اخبار وارده از طرق شیعه و سنی شأن نزول آیات اول سوره "هل أتی" امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا(س) و حسنین (ع) می‎باشند. و آیه مباهله و آیه تطهیر و آیات دیگری نیز در رابطه با اهل البیت نازل شده است. عصمت و طهارت چهارده نور مقدس را از طرق دیگر به دست آورده ایم که در این نامه نمی گنجد؛ به کتب معتبره مراجعه شود.

ناوبری کتاب