صفحه ۳۸۶

دوم است به جهت غیرت مردانه، و لذا اگر دخول واقع شده باشد و پرده بکارت را به وسیله پزشک ترمیم کرده باشند آن را عیب می‎شمارند و نزد عرف از اقسام تدلیس محسوب است. و بالاخره در هر حال احتیاط مطلوب است.

(سؤال 2218) چنانچه دختر و پسری که نامحرم هستند برای محرمیت صیغه محرمیت بخوانند با توجه به این که دختر، پدر و مادرش زنده هستند و این صیغه فقط برای محرم شدن خوانده شده باشد و نه برای نزدیکی، آیا بدون اطلاع و اجازه آنها درست است یا نه ؟

جواب: ما چیزی به نام صیغه محرمیت در اسلام نداریم؛ آنچه در شرع وارد شده و بین عقلای جهان نیز رایج است ازدواج است، و پس از حصول زوجیت طبعا محرمیت حاصل می‎شود.

و ازدواج بر دو قسم است: دائم و موقت. و نسبت به دختر باکره بنابراحتیاط واجب در هر دو قسم باید رضایت پدر را تحصیل نمود، مگر این که طرفین کفو یکدیگر باشند و پدر دختر بی جهت لجبازی می‎کند که در این صورت رضایت او لازم نیست.

(سؤال 2219) دختری را پدرش قبل از بلوغ به عقد جوانی بالغ درآورده و شوهر پس از مدتی او را رها کرده و نفقه او را نداده است؛ اکنون آیا دختر که بالغ شده حق فسخ عقد را دارد؟ اگر ندارد تکلیف او چیست ؟ و اگر دارد و می‎تواند مجددا به دیگری شوهر کند، آیا اذن پدر شرط است یا نه ؟

جواب: اگر پدر دختر که قبل از بلوغ او را برای کسی عقد کرده مصلحت دختر را ملاحظه کرده باشد، دختر نمی تواند عقد را فسخ کند؛ و اگر شوهر حقوقش را تضییع کند، زوجه می‎تواند به حاکم شرع مراجعه کند تا او شوهر را وادار نماید یا حقوق زوجه خود را ادا کند و یا او را طلاق بدهد.

و اگر پدر او برخلاف مصلحت او را برای کسی عقد کرده باشد، عقد فضولی است و دختر بعد از بلوغ و رشد اگر عقد را رد کرده باشد، عقد باطل می‎شود و نیاز به طلاق ندارد. و در مورد ازدواج بعدی بنابراحتیاط واجب اذن پدر در غیر از مواردی که استثنا شده شرط است.

ناوبری کتاب