صفحه ۳۸۴

مسائل ازدواج و زناشویی

شرایط عقد نکاح

(سؤال 2214) آیا کسی که از عربی کمتر آگاهی دارد ولی قرائتش درست است می‎تواند صیغه عقد را بخواند؟

جواب: اگر معنای کلمات را بداند و صیغه صحیح عقد را با قصد انشاء بخواند اشکال ندارد.

(سؤال 2215) اگر شخصی دختر باکره را بدون اجازه پدرش عقد کند، آیا عقد او صحیح است یا باطل ؟ و آیا پدر دختر بدون طلاق از او می‎تواند وی را به عقد دیگری درآورد یا نه ؟

جواب: در فرض مذکور اگر رضایت پدر به دست نیاید بنابر احتیاط واجب آن شخص دختر را طلاق دهد و در مهر مصالحه کنند؛ و پس از طلاق - و انقضای عده در صورت دخول - می‎تواند با رضایت خود و اجازه پدر به عقد دیگری درآید. ولی در صورتی که دختر و پسر به هم علاقه مند بوده و کفو یکدیگر باشند و پدر بدون عذر موجه اجازه ندهد، ازدواج آنان اشکال ندارد.

(سؤال 2216) چرا دوشیزه ها باید در ازدواج از ولی خود اجازه کسب کنند؟

جواب:اولا - مسأله مورد اختلاف است و اخبار متعارضه در آن وارد شده است؛ و حکم به لزوم اجازه ولی از باب احتیاط می‎باشد.

ثانیا - چون دختر باکره نورس است و سرد و گرم روزگار را تجربه نکرده است ممکن است اغوا شود، پس در حقیقت ولی، عقل منفصل و خیرخواه اوست؛ اما در عین حال اگر برای او کفوی پیدا شد و هر دو خواهان یکدیگرند ولی پدر دختر بی جهت بهانه جویی می‎کند، در این صورت اجازه او لازم نیست.

ناوبری کتاب