صفحه ۳۸

بی نهایت ادامه می‎یابد و ما هرگز نمی توانیم به خالق کل دست یابیم، و توقف این زنجیر باعث نابودی کل آن و نفی گزیده اول می‎شود. نظر حضرتعالی در این باره چیست ؟

جواب: حقیقت هستی یک واقعیت مقول به تشکیک و دارای مراتب است، مانند حقیقت نور و روشنایی. و همه مراتب آن معلول و وابسته و پرتو مرتبه والای غیرمتناهی و غیرمحدود می‎باشند. آن مرتبه غیرمتناهی که عین هستی و قدرت و علم و حیات می‎باشد چون کامل است معلول و پرتو غیر نمی باشد و طبعا واحد است و محال است متعدد باشد؛ زیرا اگر متعدد باشد همگی محدود خواهند بود، زیرا هر یک فاقد کمال دیگری است.

(سؤال 1041) ما که یک اسلام و یک قرآن و یک پیامبر بیشتر نداریم ؟! پس چرا هر کس در دنیا نظر شخصی خود را درباره اسلام می‎دهد؟ آیا اجازه این کار را دارد؟

جواب: ما یک اسلام بیشتر نداریم و معیار کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) است. البته ممکن است نسبت به برخی مسائل درکها و برداشتها مختلف باشد. و برای هر کس فهم و درک خودش حجت است، ولی نمی تواند آن را به دیگران تحمیل نماید.

(سؤال 1042) اینجانب با خانمی هلندی که دین و خدا را قبول ندارد ازدواج کرده ام، ایشان بعد از صحبت هایی شروع به مطالعه در قرآن کرده و اکنون می‎خواهد به دین اسلام بیاید...، ضمنا او می‎گوید فهمیدن خیلی از مسائل دینی و قرآن برایم مشکل است...؛ لطفا مرا راهنمایی بفرمایید.

جواب: ازدواج مرد مسلمان با زنی که اهل کتاب باشد (یهودی، مسیحی، زردشتی) به ازدواج موقت بی اشکال است، ولی ازدواج با زنی که منکر خدا و دین باشد صحیح نیست. و اگر با ایشان ازدواج کرده اید پس از اختیار اسلام عقد ازدواج را تجدید نمایید.

شما به ایشان بگویید: نظام عالم و از جمله وجود خود انسان با این همه ریزه کاری ها و ظرافتهایی که در اعضا و جهازات بدن او به کار رفته حکایت می‎کند از وجود موجودی که فوق عالم ماده و کانون علم و قدرت و خلاقیت است. یک چشم

ناوبری کتاب