صفحه ۳۷

ابن ماجه از کتب اهل سنت و غیبت نعمانی، غیبت طوسی، کمال الدین صدوق و امثال آنها از کتب شیعه مراجعه فرمایید.

و رابعا - مسأله اصل امامت و امامان دوازده گانه نیز در قرآن ذکر نشده، عدد نمازهای واجب و رکعات آنها - با این که نماز ستون دین است - در قرآن ذکر نشده است؛ و همچنین است بسیاری از مسائل مهمه اسلام. و این خلیفه دوم بود که گفت: "کفانا کتاب الله"، برخلاف فرموده رسول خدا که علاوه بر کتاب خدا به عترت و سنت نیز ارجاع فرموده است.

و خامسا - علاوه بر آیات و روایات، دلایل عقلانی و عرفانی دیگری نیز در کتب فریقین ذکر شده که تفصیل آنها در نامه نمی گنجد.

(سؤال 1038) اینجانب با این که شیعه هستم و لکن پس از سالها نتوانستم بپذیرم که ائمه (ع) و حضرت رسول (ص) معصوم هستند. آیا این کفر است، یا من در روز قیامت مجازات خواهم شد؟

جواب: پیامبر(ص) و ائمه (ع) از گناه و از خطا و اشتباه در مسائل دینی و بیان احکام و حلال و حرام خدا باید معصوم باشند؛ وگرنه به گفته آنان اعتماد نیست. ولی عصمت آنان در امور روزمره زندگی از ضروریات نیست و انکار آن موجب کفر نمی باشد.

(سؤال 1039) من فکر می‎کنم که اسلام مخصوص زمان و مکان خاصی بوده (با استناد به برخی بافته های علمی و عقلی)، تنها بخش عبادی و عرفانی آن فراتاریخی است. آیا این فکر مستوجب کیفر اخروی است ؟

جواب: پیامبر اسلام خاتم الانبیاء و اسلام خاتم ادیان الهی است، پس طبعا دین اسلام فرا گیر همه ازمنه و امکنه می‎باشد. "حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة". البته برخی از دستورات پیامبر(ص) و ائمه (ع) دستورات موسمی است و مخصوص زمان یا مکان خاص است، و تشخیص این امور به اجتهاد و تتبع نیاز دارد.

(سؤال 1040) وقتی لازمه بودن هر موجودی، وجود خالقی است و از بودن خالق حکایت دارد، پس بودن خود خالق نیز مستلزم وجود خالق دیگر است که این زنجیر تا

ناوبری کتاب