صفحه ۳۶۶

موارد خطای درمان و تشخیص

(سؤال 2164) اگر پزشک روش یا دارویی را تعریف کند و بگوید: "این دارو برای فلان بیماری مفید است" و یا بگوید: "درمان مترتب به فلان داروست" بدون آن که بیمار را وادار به مصرف آن دارو کند، در این فرض آیا در صورت عدم تأثیر یا داشتن عوارض، پزشک مسئول یا مدیون است ؟

جواب: در فرض مذکور اگر دارو را طبق عقیده خود توصیف کرده باشد مسئول نیست.

(سؤال 2165) در فرض فوق (سؤال 2163) اگر بیمار یا ولی او شرط را قبول نکردند، آیا پزشک می‎تواند بیمار را رها نماید؟

جواب: در فرض سؤال اگر جان بیمار در خطر نباشد یا این که مراجعه به پزشک دیگر ممکن باشد می‎تواند مداخله نکند؛ و اگر جان بیمار در خطر باشد و مراجعه به پزشک دیگر ممکن نباشد، اقدام به معالجه او لازم است و در این فرض اگر در معاینه و معالجه تقصیر و کوتاهی نکند و تبرعا معالجه نماید، به مقتضای آیه شریفه (ما علی المحسنین من سبیل)سوره توبه (9): آیه 91. (بر افراد نیکوکار راه مؤاخذه وجود نخواهد داشت) می‎توان حکم به عدم ضمان نمود. ولی اگر قصد گرفتن اجرت داشته باشد هر خسارتی را که به او مستند باشد ضامن است؛ بلی اگر با مباشرت خود معالجه نکند و دستور هم ندهد و فقط دارو را توصیف کند و بیمار یا همراهان او خودشان دارو را مصرف کنند، پزشک ضامن نیست.

چگونگی شرط ضمان پزشک با بیمار

(سؤال 2166) در فرض فوق (سؤال 2163) آیا باید با تک تک بیماران شرط نمود و یا گذاشتن اطلاعیه در مراکز درمانی (مبنی بر این که مراجعه بیماران نشانگر قبول این

ناوبری کتاب