صفحه ۳۶۲

(سؤال 2151) در برخی بیماریها طبق روش معمول که اجرای آن طبق علوم روز ضروری است، یک یا چند دارو به کار برده می‎شود و در صورت عدم تأثیر، داروهای دیگری به کار برده می‎شود تا بلکه یکی از آنها اثر کند؛ با توجه به این که این داروها از یک طرف در افراد مختلف همگی مؤثر نیستند و ممکن است در شخصی درمانهای اولیه و در شخص دیگری درمانهای دیگر مؤثر باشند و از طرف دیگر هر یک از داروها دارای عوارض خاصی هستند، آیا پزشک معالج در قبال هزینه اضافه یا عوارض داروها مسئول است ؟

جواب: در فرض مذکور اگر پزشک کوتاهی نکند و با دقت کامل بیمار را به وسیله داروها مداوا نماید، با شرط عدم ضمان ضامن نمی باشد.

بیماریهای خطرناک و مسئولیت پزشک

(سؤال 2152) اگر بدانیم یا احتمال قوی بدهیم یک بیمار در اثر بیماری (مثل برخی سرطانها) به زودی خواهد مرد، آیا مجازیم فقط برای افزایش طول عمر وی (هر چند به مدت کوتاه) روشهای درمانی خطرناک و پرعارضه را (مثل شیمی درمانی که گاهی عوارض آن شدیدتر از بیماری اولیه است) برای وی تجویز کنیم ؟

جواب: اگر پزشک صلاح بیمار را در اقدام به معالجه او نداند نباید دخالت کند؛ و اگر صلاح او را در اقدام به معالجه او بداند و شرط عدم ضمان کند ضامن نیست.

(سؤال 2153) گاهی اوقات مطمئن هستیم که یک بیماری بیمار را نهایتا خواهد کشت، از طرفی می‎دانیم که با یک عمل درمانی ممکن است بیمار یا بهبودی نسبی و احتمالی پیدا کند و یا حتی زودتر از موعد از دنیا برود، وظیفه ما در چنین حالتی چیست ؟ اگر با این کار به تسریع مرگ بیمار کمک کنیم آیا مدیون هستیم ؟ همچنین اگر اقدام به درمان نکنیم آیا مسئول نیستیم ؟ (با توجه به این که گاهی نتیجه کار کاملا نامشخص است).

جواب: در صورتی که امید تواءم با مظنه به بهبودی با عمل درمانی و جراحی داشته باشید، باید عمل کنید و با شرط عدم ضمان مسئول نیستید.

ناوبری کتاب