صفحه ۳۵۶

جواب:اولا: اصل وجوب حجاب از ضروریات فقه اسلام است و همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند؛ و آیه 31 سوره نور و آیه 59 سوره احزاب بر آن دلالت دارد.

و ثانیا: قرآن کریم در سوره حشر آیه 7 می‎فرماید: (ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا) (آنچه را پیامبر به شما دستور داد عمل کنید، و از آنچه نهی کرد پرهیز نمایید.) و بر طبق حدیث معتبر متواتر که از طرق شیعه و سنی نقل شده رسول خدا(ص) فرمودند: "انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی..." (من از میان شما می‎روم و دو چیز گرانبها را برای شما به جای می‎گذارم: کتاب خدا و عترت خود...) براین اساس حجیت گفته های ائمه معصومین (ع) ریشه قرآنی دارد. و چون اسلام خاتم ادیان الهی است پس تا روز قیامت اخبار معصومین (ع) همچون کتاب خدا برای ما حجت است. البته اخباری که واجد شرایط باشد و از نظر متن و سند بررسی شده باشد. و ظاهر احکام مذکوره در کتاب و سنت استمرار و دوام است، مگر در جایی که برحسب قرائن ثابت شود که احکام موقت و موسمی است.و در این گونه احکام موضوعات آنها متغیر است، و قهرا حکم آنها نیز تغییر می‎کند؛ پس منافاتی با روایت معروف: "حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة" ندارد.

(سؤال 2137) آیا منظور و دستور خداوند نمی تواند برای این باشد که اصولا زن و مرد با حیا باشند و رعایت نجابت نمایند؟ به همین دلیل مطلب را عام ذکر فرموده که زنی هم که در آفریقا یا آمریکا یا اروپا و قطب زندگی می‎کند بتواند حدود نجابت را رعایت کند و دچار وقفه در کارش نشود. مثل زنانی که در کنار دریا به صید صدف مشغولند و باید دائما به زیر آب بروند؟

جواب: زن هر چند نجابت داشته باشد ولی زیبایی او جاذبه دارد و طبعا مورد طمع هوس بازان قرار می‎گیرد. چشم که ببیند دل به دنبال آن می‎رود. شغل نیز هیچ گاه مانع از پوشش نیست، منتها در هر محیطی پوشش با لباس خاصی انجام می‎شود؛ و انتخاب شکل پوشش اجباری نیست.

ناوبری کتاب