صفحه ۳۵۴

جواب: زن باید با حجاب کامل بدن خود را از نامحرمان بپوشاند، و پوشش او نیز تهییج کننده نباشد؛ ولی خصوص چادر لازم نیست، و اختیار آن با خود زن است.

(سؤال 2132) در صورت امکان می‎خواستم بدانم که به کدام آیه قرآن مجید در خصوص ضرورت پوشش موی زنان استناد شده است ؟

جواب: در آیه 31 سوره نور می‎خوانیم: (و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن و لایبدین زینتهن...) (به زنهای مؤمن بگو چشمان خود را فرو اندازند و عورت خود را حفظ نمایند و زینت خود را ظاهر نکنند، مگر آنچه را که معمولا ظاهر است؛ و مقنعه خود را بر سینه بیندازند، و زینت خود را ظاهر نکنند...) موی زن از مصادیق زینت اوست، و "خمر" جمع خمار به معنای مقنعه بزرگ و پوشش است. و استعمال خمار برای پوشش موی سر بوده است که خداوند می‎فرماید: با دو پر مقنعه سینه را نیز بپوشانند. و در اخبار وارده از اهل بیت (ع) آنچه از وجوب پوشش استثنا شده است وجه و کفین و قدمین می‎باشد. و در حدیث صحیح از امام رضا(ع) سؤال شده آیا مرد می‎تواند به موی خواهر زنش نگاه کند؟ حضرت فرمودند: "نه، مگر این که از پیر زنان از کار افتاده باشد." عرض شد خواهر زن همچون زنان غریبه است ؟ فرمودند: "آری."

در این رابطه به آیه 59 سوره احزاب نیز مراجعه شود. و بالاخره وجوب پوشاندن موی سر زن مورد اتفاق علمای فریقین است؛ مگر برخی شواذ.

(سؤال 2133) آیا اگر بر فرض در فرهنگی موی زن زینت باشد نمی تواند در فرهنگ دیگر زینت نباشد؟ (مثلا در قبایل آفریقایی و...).

جواب: زینت بودن چیزی برای زن به این معناست که آن چیز برای او ارزش شخصی دارد و موجب خوش آمدن مرد و جلب توجه او می‎باشد؛ و این معنا یک امر اعتباری و قراردادی نیست، بلکه یک امر واقعی است که در خلقت و فطرت زن و مرد آفریده شده؛ همان گونه که تمایل جنسی در زن و مرد یک امر فطری و طبیعی و عام است و تغییر زمان و مکان و فرهنگها آن را تغییر نمی دهد، زینت بودن بدن و موی زن نیز قابل تغییر نخواهد بود؛ هر چند ممکن است در فرهنگ و عرف ناظر زینت نباشد،

ناوبری کتاب