صفحه ۳۵۲

فرهنگی آنها را به رعایت حجاب اسلامی ترغیب نماید؛ و اقدامات پلیسی و رفتارهای خشونت آمیز در این گونه موارد معمولا اثر معکوس داشته است.

(سؤال 2119) آیا استفاده از کلاه گیس جهت جانشینی پوشش مو (عوض روسری یا مقنعه) برای بانوان در موارد فیلم، نمایش، سریال و یا مجامع فرهنگی به شرطی که موی سر پیدا نباشد جایز است یا نه ؟

جواب: چون زینت حساب می‎شود مشکل است؛ مگر در موارد ضرورت.

(سؤال 2120) حرمت پوشیدن لباس جنس مخالف، شامل لباسهای زیر مانند زیرپوش و شورت و جوراب هم می‎شود یا مخصوص لباسهای ظاهر است ؟

جواب: اگر معلوم نباشد اشکال ندارد.

(سؤال 2121) اگر زن بعضی از لباسهای مرد را در خانه و به طور موقتی بپوشد و یا بالعکس، آیا اشکال دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

(سؤال 2122) آیا پوشیدن لباس بدن نما برای مرد یا زن جایز است ؟

جواب: لباس بدن نما حکم نپوشیدن را دارد.

(سؤال 2123) آیا زن می‎تواند موی سرش را کوتاه کند؟

جواب: زن اگر می‎خواهد مقداری از موی سرش را کوتاه کند اشکال ندارد؛ ولی نباید به قدری کوتاه کند که خود را شبیه مردها نماید.

(سؤال 2124) آیا جراحی پلاستیکی که برای زیبایی ظاهری انجام می‎شود جایز است ؟

جواب: این عمل فی حد نفسه اشکال ندارد؛ بلی اگر مستلزم فعل حرام از قبیل نظر و لمس نامحرم یا صحیح انجام ندادن کار واجب از قبیل وضو و غسل بشود، باید پرهیز شود.

(سؤال 2125) دلیلهایی که برای حرمت تراشیدن ریش آورده اند چیست ؟

جواب: برای حرمت تراشیدن ریش به چند دلیل استدلال شده است:

1 - روایاتی است که مشتمل بر نهی از تراشیدن ریش است.

2 - شهرت فتوایی بین علمای قدیم و متأخرین است؛ و این شهرت جبران ضعف سند روایات مورد اشاره را خواهد کرد.

ناوبری کتاب