صفحه ۳۵۱

مسائل پوشش و زینت

(سؤال 2117) من که زن جوان مسلمانی هستم در حال حاضر در آمریکا زندگی می‎کنم و واقعا نمی توانم از روسری استفاده کنم. اصولا فلسفه حجاب چیست و در کجای قرآن درباره آن دستوری داده شده است ؟ و در اینجا با روسری بودن بیشتر جلب نظر می‎کند؛ تکلیف من چیست ؟

جواب: اصل وجوب حجاب و پوشش زن از ضروریات فقه اسلام است و همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند؛ و آیه 31 سوره نور و آیه 59 سوره احزاب و اخبار وارده از طرق شیعه و سنی بر آن دلالت دارد، هر چند لازم نیست حجاب با چادر باشد. زن، انسانی است زیبا و لطیف و باارزش و طبعا مورد رغبت و نظر افراد گوناگون قرار می‎گیرد.

شما که به اسلام اعتقاد دارید لازم است به دستورات و موازین آن عمل نمایید و به تمسخر نادانان اعتنا نکنید. به جاست در این رابطه کتاب حجاب شهید مطهری را تهیه و مطالعه نمایید.

(سؤال 2118) آیا دولت اسلامی مجاز است حجاب اجباری را به مردم تحمیل کند؟ آیا مسلمانها در انتخاب نوع پوشش و عدم اجرای تشخیص فقها در این مورد آزاد هستند یا خیر؟

جواب: اصل حجاب و پوشش زن از احکام ضروری اسلام است و این هم در رابطه با ظرافت زن و ارزش والای اوست، که مورد طمع و تجاوز ناپاکان قرار نگیرد. البته چادر خصوصیت ندارد؛ بلکه نوع و شکل پوشش به اختیار و انتخاب خود زن وابسته است و کسی حق ندارد شکل خاصی را به او تحمیل نماید. و دولت اسلامی باید نسبت به کسانی که حجاب را رعایت نمی کنند با تبلیغات صحیح و اقدامات

ناوبری کتاب