صفحه ۳۴۶

نهی از منکر بر همه مؤمنین و مؤمنات بدون استثناء واجب شده است، که در آیه 71 سوره توبه ذکر شده است. و در سوره عصر می‎خوانیم: (و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر)سوره عصر (103): آیه 3. و اقدام در امور اجتماعی بدون پیوستن به دیگران و هماهنگی با اهل خیر و صلاح میسر نیست. بنابراین لازم است به اجتماعاتی که اهل خیر و صلاح باشند و هدفی جز انجام وظایف اجتماعی ندارند بپیوندید؛ ولی در انتخاب مورد زیاد دقت کنید و مواظب باشید وجه المصالحه امیال و خواسته های مقام پرستان نشوید. در این زمینه می‎توانید به جواب استفتائی که راجع به احزاب از اینجانب شده بود، مراجعه فرمایید.

(سؤال 2100) در اروپا عده ای هستند که به هیچ دین و مذهبی اعتقاد ندارند ولی خدا را به عنوان خداوند جهان قبول دارند (غیر از مسیحیان)؛ آیا ما می‎توانیم با آنان معامله طهارت کنیم، و آیا زنان آنها را می‎توانیم متعه نماییم ؟

جواب: حکم به طهارت آنان مشکل است؛ متعه زنان آنان نیز جایز نیست.

(سؤال 2101) آیا اموال حکومت ها و افراد غیرمسلمان در کشورهای غیراسلامی محترم است و نمی توان در آنها تصرفی نمود مگر با اجازه صاحبان آنها؟

جواب: اموال آنان محترم است و بدون اجازه صاحبان آنها تصرف جایز نیست، مگر در موارد خاصی که آن هم باید با اجازه حاکم شرع جامع الشرایط باشد.

ناوبری کتاب