صفحه ۳۳۸

6 - به مقدار حفظ بدن از تلف شدن و یا مرض غیر قابل تحمل جایز است مصرف کنید، ولی برای وضو و نماز بدن را بشویید.

7 - سفارت ایران می‎تواند مقدمات تصدی افراد مسلمان آنجا را برای پذیرایی از هیأتهای رسمی فراهم آورد؛ لازم است مقدمتا این کار را انجام دهند، و هر میزبانی به معتقدات مهمان احترام می‎گذارد.

(سؤال 2081) اگر کسی شخصی را در میان مردم، بدکار و فاسد و فاسق معرفی بکند چه حکمی دارد؟

جواب: اگر راست بگوید غیبت و حرام است، و اگر دروغ بگوید تهمت است و گناهش بیشتر.

(سؤال 2082) اگر بی حجابی در جوامعی طبیعی است، و زنان و مردان به طور طبیعی در کنار هم حاضر می‎شوند و وضعیت اجتماعی این گونه است؛ آیا این مجالس، مجالس فسق به شمار می‎آید یا خیر؟

جواب: اگر از نوع مجالس هرزگی و شهوانی و موجب مفسده نباشد حضور در آنها اشکال ندارد.

(سؤال 2083) در بعضی کشورهای غیر اسلامی برای گرفتن گذرنامه، داشتن عکس زن روی آن بدون حجاب اسلامی الزامی است. آیا می‎توان با این وضع اقدام به گرفتن گذرنامه نمود؟

جواب: با فرض ضرورت و نداشتن یقین به فساد اشکال ندارد.

(سؤال 2084) در بعضی کشورهای فوق الذکر در مدارس ابتدایی و متوسطه به دانش آموزان پسر و دختر موسیقی و شنا را به طور مختلط آموزش می‎دهند. باتوجه به نبودن مدارس مخصوص مسلمانها در این کشورها آیا بردن بچه ها به این مدارس جایز است ؟

جواب: در صورت یقین به ترتب فساد اخلاق و سوء تربیت جایز نیست. و بر مسلمانها لازم است برای حل این مشکل چاره ای بیندیشند.

(سؤال 2085) زین سواری زن مانند موتورسواری، اسب سواری و دوچرخه سواری، در صورتی که خودش رانندگی نماید، از نظر شرعی حرام است یا خیر؟

ناوبری کتاب