صفحه ۳۳۵

(سؤال 2069) قمه زنی در ایام عزای حضرت سیدالشهدا(ع) و به قصد رجاء نه توهین به مقدسات اسلام چه صورتی دارد؟

جواب: در صورت وهن مذهب یا داشتن خطر جانی یا نقص عضو و اضرار به نفس خودداری شود.

(سؤال 2070) در یک جمع بندی کلی و با توجه به معنای غیبت که "ذکرک اخاک بما یکرهه" عنوان شده است، مستدعی است یک تعریف جامع و مانع از "غیبت" ارائه داده و موارد استثنای آن را در صورت امکان به تفصیل بیان فرمایید.

جواب: معنای غیبت و موارد استثنای آن در توضیح المسائل جدید، مسائل 2518 تا 2521 به تفصیل بیان شده است.

(سؤال 2071) در مسائل اجتماعی و سیاسی و تشریح مسائل و حوادث تاریخی که منجر به شرح خصوصیات و خصلتها و زندگی و احوال شخصی افراد می‎شود و قهرا چه بسا نقاط ضعف و عیوب آنان گفته شود، آیا غیبت کردن جایز است یا نه ؟ البته در صورتی که هیچ گونه قصدی جهت خراب کردن و بی آبرونمودن افراد در بین نباشد.

جواب: اگر غرض صحیحی بر آن مترتب باشد، از قبیل: اعلان فسق و عدالت راویان و شاهدان امور و رد بدعت بدعت گزاران و نسبتهای دروغین، و نیز رد ادعای اجتهاد مدعی دروغین اجتهاد و به طور کلی رد ادعای هر مطلب دروغ و خلاف واقعی که مفاسد اجتماعی دارد، در کلیه این موارد غیبت به مقدار لازم اشکال ندارد.

(سؤال 2072) حد فسق چیست ؟ و آیا داشتن معاشرت و ارتباط عادی با فاسق جایز است یا نه ؟

جواب: هر کس عمدا بدون اشتباه و با اختیار خود مرتکب گناه کبیره شود یا این که اصرار بر گناه صغیره داشته باشد تا زمانی که توبه نکرده باشد فاسق است. و معاشرت با فاسق برای افرادی که تحت تأثیر واقع نمی شوند به امید ارشاد و راهنمایی او اشکال ندارد؛ ولی اگر معاشرت موجب جرأت یافتن او بر ادامه معصیت باشد جایز نیست.

(سؤال 2073) آیا تقلب در بعضی از جلسات امتحان به شکل رونویسی از دیگران، در مواردی که دیگران راضی باشند یا نباشند، چه حکمی دارد؟

ناوبری کتاب