صفحه ۳۳۴

(سؤال 2062) گوش دادن به قرآن و سرود و امثال آن که توسط زن نامحرم خوانده می‎شود چه حکمی دارد؟

جواب: از خواندن با صدای مهیج شهوت باید خودداری شود و گوش دادن به آن اشکال دارد؛ و در غیر این دو صورت اشکالی ندارد.

(سؤال 2063) حکم شنیدن و شنواندن صدای نامحرم را بیان فرمایید.

جواب: اگر با لحن و صدای مهیج نباشد و تلذذ و خوف فساد در بین نباشد حرام نیست.

(سؤال 2064) آیا شنیدن صدای زن در مجامع فرهنگی، هنری و یا علمی به صورت سخنرانی، سرود و یا مرثیه اگر مفسده نداشته باشد و تهیج نوعی هم نداشته باشد جایز است ؟

جواب: اگر مفسده ای بر آن مترتب نشود و با لحن مهیج هم نخواند اشکال ندارد.

(سؤال 2065) به طور کلی آیا مکالمه یا معاشرت به صورت سالم بین پسر و دختر اشکالی دارد؟ به عنوان مثال اگر در جوامع فرهنگی یا هنری زنان و مردان یا دختران و پسران با هم فعالیتهای علمی سالم در ابعاد مختلف داشته باشند اشکال دارد؟

جواب: اگر جهات شرعی رعایت شود، و مفسده ای بر آن مترتب نشود اشکالی ندارد.

(سؤال 2066) نشستن مرد و زن نامحرم در کنار یکدیگر در تاکسی ها را جایز می‎دانید یا خیر؟

جواب: اگر مستلزم خلافی نباشد اشکال ندارد.

(سؤال 2067) کار کردن خانمها در مکانهایی که سر و کارشان با مردها بیشتر است چه حکمی دارد؟

جواب: با رعایت موازین شرعی اشکالی ندارد.

(سؤال 2068) کف زدن (دست زدن) در ایام مولودی حضرات معصومین (ع) چه صورتی دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

ناوبری کتاب