صفحه ۳۳۱

ه - آیا به نظر شما روحانیون می‎توانند در کار عملی سینما وارد شوند؟

و - نشان دادن صورت معصومین (ع) در آثار سینمای دینی چه حکمی دارد؟

ز - نظر حضرتعالی در باب موسیقی پاپ و خواندن زن با این نوع موسیقی چیست ؟ جواب:الف - یکی از مقررات قطعی شریعت اسلام در رابطه با زندگی اجتماعی حفظ عفت فرد و جامعه است. بلکه جوامع غیردینی نیز برای عفت ارزش خاصی قائل می‎باشند، هر چند برخی از امور را منافی عفت نمی دانند.

جاذبه خاص زن به ویژه زن جوان برای مرد قابل انکار نیست و طبعا از طمع هوس بازان در امان نیست و همه عقلای جهان ناموس خود را از طمع و هوس شهوترانان دور می‎کنند تا رهزنان در آنها طمع نکنند. حجاب و پوشش زن مسلمان سمبل عفت و متانت اوست، و به دستور اسلام زن باید خود را از اغیار بپوشاند، و نباید بدون رعایت حجاب اسلامی خود را نمایش دهد و کسی نمی تواند او را به رفع پوشش اسلامی وادار نماید؛ ولی اگر - از باب فرض - زن مسلمان از این دستور دینی تخلف نمود و متهتک شد، و یا زن، غیر مسلمان بود و در نمایش بدون حجاب شرکت نمود تماشای او به طور مستقیم بدون داشتن مفسده و یا قصد لذت جنسی، و یا تماشای فیلم و تصویر او اگر موجب فساد و فحشا در جامعه و انحراف افکار نشود مانعی ندارد.

ب - صدای زن و گوش دادن به آن اگر مهیج شهوانی و یا موجب فساد باشد جایز نیست، وگرنه مانعی ندارد. تک خوانی زن نیز اگر به حد غنا نرسد و فسادآور نباشد اشکال ندارد.

ج - اگر فرضا نمایش این قبیل صحنه ها موجب فساد برای فرد یا جامعه نباشد اشکال ندارد؛ و باید توجه نمود که فساد امری عام و فراگیر است و منحصر به ارتکاب فحشاء نیست، و اگر ارائه و نمایش این گونه فیلمها و صحنه ها موجب سست شدن بنیان خانواده ها و بر هم خوردن روابط خانوادگی باشد باز از مصادیق فساد محسوب است و لازم است اجتناب شود. سینما برای اصلاح جامعه و روابط اجتماعی و خانوادگی است نه سست کردن یا بر هم زدن آنها، و هیچگاه احتمال ترتب مصلحت اجتماعی مجوز ارتکاب حرام قطعی نمی شود. با مقدمات ضداخلاق نمی توان به تزکیه روح و اخلاق حسنه انسانی دست یافت.

ناوبری کتاب