صفحه ۳۲۶

جواب: هر چند منشاء این گونه اعمال همان مسلک آتش پرستی است که در ادوار گذشته معمول بوده ولی چون مسلمانها به عنوان آتش پرستی انجام نمی دهند شرک نیست، و حرمت آن دایرمدار صدق ترویج باطل یا صدق اسراف و تبذیر است.

(سؤال 2038) باتوجه به این که حرام بودن برد و باخت در قمار به خاطر فسادی است که دارد، اگر یک امر مشروع و مطلوب مثل یک ختم قرآن یا زیارت عاشورا یا صله ارحام و نظایر اینها در برد و باخت شرط شود، آیا اطلاق ادله حرمت شامل آن هم می‎شود یا نه ؟

جواب: اطلاقات ادله شامل است؛ و احکام شرعیه مبتنی بر استحسانات نیست.

(سؤال 2039) تصور شهوت، مادامی که موجب خروج منی نشود چه حکمی دارد؟

جواب: اگر هیچ مفسده ای بر آن مترتب نشود حرمت آن ثابت نیست؛ ولی ادامه تصور و مشغول کردن ذهن در آن گونه افکار عواقب سوئی دارد.

(سؤال 2040) روشهایی وجود دارد از جمله - هاتویوگا - که شامل حرکتها و نرمشهای بدنی است و به ادعای بعضی آثار جسمانی سودمندی دارد؛ و از جمله - راجایوگا - که شامل تمرینات روحی و روانی است و اساس آن تمرکز فکر و ضبط حواس و احیانا حبس نفس و تکرار بعضی اذکار تحت عنوان "مانترا" می‎باشد و به آن "جاپا" گویند؛ و گفته می‎شود که بعضا نامهای بعض خدایان هندوست. و به هر حال امر آن مشتبه است و بعضی از علاقه مندان به اسلام ذکر "هو" یا "حق" و امثال اینها را به کار می‎برند و در مجموع آثار روحی و روانی دارد. و از جمله روشی است به نام "مدی تشن" که با طریقی انجام می‎شود از قبیل نشستن در خلوت و شمارش نفس یا تمرکز و توجه روحی به یکی از اعضای بدن که برای آرامش روانی - روان درمانی - و تقویت اراده و نیروهای روحی انجام می‎گیرد؛ و یا مثلا هیپنوتیزم... به هر حال آیا استفاده از این روشها جایز است ؟

جواب: این اعمال اگر به عقاید ایمانی مسلمانان یا به نظم اجتماعی آنان ضرر بزند، یا هتک اسماء خداوند متعال بشود، یا ضرر جسمی غیر متعارف داشته باشد و یا موجب فرار از کار و زندگی باشد جایز نیست؛ وگرنه فی نفسها مانعی ندارد.

ناوبری کتاب