صفحه ۳۲۵

(سؤال 2032) تعزیه خوانی با لباس مخصوص که افراد تصور کنند که واقعا امام حسین (ع) و اصحابش چنین لباس می‎پوشیدند چه حکمی دارد؟

جواب: اگر فرضا دروغ عملی محسوب گردد باید خودداری شود.

(سؤال 2033) شبیه درآوردن برای ائمه اطهار مخصوصا امام حسین (ع) و در ضمن آن، مرد نقش حضرت زینب (س) را بازی می‎کند و برای چند ساعتی لباس زن را می‎پوشد اشکالی دارد؟

جواب: اگر مستلزم توهین به اهل بیت (ع) نباشد، و نیز موجب وهن مذهب نشود، و متضمن کذب و افتراء هم نباشد، اشکالی ندارد.

(سؤال 2034) آیا شعبده بازی به عنوان کار و کسب یا غیر آن جایز است ؟

جواب: جایز نیست.

(سؤال 2035) بازی کردن بانوان در تئاتر، برنامه های سینمایی و نظایر آن همراه با مردان و تماشای این گونه برنامه ها در صورت عدم خروج از موازین اسلامی چه حکمی دارد؟

جواب: در صورتی که موازین اسلامی را رعایت کنند اشکال ندارد.

(سؤال 2036) آیا مجسمه سازی و نقاشی از چهره انسان یا حیوان اشکال دارد؟

جواب: ساختن مجسمه انسان یا حیوان اگر برای پرستش باشد جایز نیست و در غیر آن نیز احوط ترک است. و نقاشی از صورت انسان یا حیوان اشکال ندارد. ولی می‎توان گفت: نهی از مجسمه سازی و نظایر آن در برخی از روایات، به این علت بوده است که در آن زمانها برای پرستش غیر خدا و شریک قراردادن برای او ساخته می‎شده است؛ بنابراین چنانچه بدین منظور ساخته نشود و فقط جنبه هنری و فرهنگی داشته باشد اشکال نداشته باشد. و در حقیقت از مواردی است که موضوع حکم به کلی تغییر یافته است.

(سؤال 2037) انجام بعضی از رسوم مثل چهارشنبه سوری که نزدیک ایام عید به عنوان یک سنت ملی انجام می‎شود و وسایل اضافی و غیرضروری را آتش می‎زنند و کمی هم بازی می‎کنند آیا جایز است ؟ البته نه به عنوان پرستش آتش، بلکه به عنوان این که آتش سمبل سوزاندن و از بین بردن بدی ها و رذایل است.

ناوبری کتاب