صفحه ۳۲۴

جواب: اجبار ناشی از رسومات و توقعات افراد و نیز ناراحت شدن مرتکب معصیت مجوز شرکت در مجلس معصیت نمی باشد.

(سؤال 2028) با توجه به این که برنامه های ماهواره شامل برنامه های مفید و علمی نیز هست، نظر حضرتعالی در رابطه با استفاده از ماهواره چیست ؟

جواب: ماهواره نیز همچون سایر رسانه های جمعی - مانند: رادیو، تلویزیون، ویدئو و اینترنت - است که بهره برداری حلال از آن اشکالی ندارد.

(سؤال 2029) آیا استفاده از موسیقی حرام برای معالجه سردمزاجی جنسی جایز است ؟ چنانچه راه علاج منحصر به آن باشد و اگر معالجه نکند ممکن است منجر به متلاشی شدن کانون خانوادگی گردد، تکلیف چیست ؟

جواب: انحصار علاج در آن بعید است؛ ولی در فرض انحصار مذکور به نحو قطع، ظاهرا مانعی ندارد؛ ولی به مقدار علاج اکتفا شود.

(سؤال 2030) در مسأله «2496» توضیح المسائل فرموده اید: "غنا و هر آوازی که مشتمل بر باطل بوده و..."؛ بفرمایید چه فرقی میان "غنا" و "آواز مشتمل بر باطل" وجود دارد؟ و بفرمایید منظور از "اشتمال بر باطل" تبلیغ گناه کبیره و ترویج ظلمه می‎باشد؟ و منظور از "مجلس" آیا همان محل ابتدایی ساخت موسیقی یا مثلا استریو است یا محل شنیدن توسط نوار را نیز شامل می‎شود؟ آیا منظور از حرمت موسیقی مناسب مجالس لهو صرفا ترویج فساد است یا علت دیگری دارد؟

جواب: "غنا" کیفیت مخصوصی از خواندن است که اصطلاحا به آن "تصنیف" یا "ترانه" می‎گویند؛ و اگر خواندن دارای این خصوصیت نباشد ولی مشتمل بر هجویات و دروغ باشد هم اشکال دارد، همچنین است ترویج باطل یا توهین به مؤمن. و منظور از "مجلس" جایی است که عده ای جمع شده اند برای هرزگی و فساد و بدین منظور غنا و آوازخوانی شهوت انگیز انجام می‎دهند.

(سؤال 2031) اگر از موسیقی غیر مجاز به هر صورت استفاده خوب شود باز هم حرام است ؟

جواب: اگر مناسب با مجلس فساد باشد استفاده خوب از آن معنا ندارد؛ و اگر مناسب با مجالس فساد نباشد اساسا حرام نیست.

ناوبری کتاب