صفحه ۳۲۲

مسائل مسابقات و تیراندازی

(سؤال 2023) مسابقات و تیراندازی اگر به منظور بازی و سرگرمی باشد نه برای آمادگی جنگی، آیا شرعا جایز است عوضی برای برنده قرار داده شود؟

جواب: قرار دادن عوض در تیراندازی و مسابقاتی که برای تمرین و آمادگی در جنگ انجام می‎شود - هر چند فعلا زمینه جنگ در بین نباشد - اشکالی ندارد. صرف آمادگی و تهیاء برای دفاع از کشور در مواقع لازم شرعا و عقلا مطلوب می‎باشد، هر چند در شکل بازی به دست آید.

ناوبری کتاب