صفحه ۳۲۱

می‎زنند. و بالاخره برخلاف عقیده قلبی سخن گفتن نفاق و حرام قطعی است؛ مگر این که از موارد تقیه باشد.

(سؤال 2019) افرادی می‎خواهند در نهادهای انقلابی داخل شوند، تحقیق کنندگان ارگانها در رابطه با بررسی سوابق افراد فوق الذکر با توجه به آیه شریفه (و لا تجسسوا)سوره حجرات (49): آیه 12. تا چه حد مجاز به بررسی سوابق افراد می‎باشند؟

جواب: هر مقداری که طبق مقررات مصوبه مجلس و شورای نگهبان تجسس لازم باشد و آن فرد با توجه به لزوم تجسس برای استخدام ثبت نام کند اشکال ندارد؛ ولی مجلس و شورای نگهبان که دو رکن نظام هستند نباید از مرز عدالت و بی طرفی خارج شوند.

(سؤال 2020) زنجیر زدن، قمه زدن و استفاده از طبل و مانند آن در دسته های سینه زنی و عزاداری حضرت امام حسین (ع) چه حکمی دارد؟

جواب: زنجیر زنی اگر ضرر معتنابه نداشته باشد اشکال ندارد، ولی از قمه زنی در صورتی که خطر جانی یا نقص عضو داشته و یا مستلزم ضرر قابل توجه و یا هتک مذهب و وهن عزاداری حضرت اباعبدالله (ع) باشد و همچنین از استعمال آلات مخصوص لهو و لعب باید خودداری شود.

(سؤال 2021) هیپنوتیزم و احضار ارواح چه حکمی دارند؟ شغل قراردادن آنها و کسب درآمد از این طریق چه حکمی دارد؟

جواب: هیپنوتیزم اگر موجب عوارض سوئی در جسم و روح طرف نباشد و به هیچ نحوی مفاسد فردی و اجتماعی نداشته باشد و ایجاد خللی در نظم اجتماعی نکند دلیلی بر حرمت آن و کسب درآمد از آن نداریم؛ و احضار روح کافر، و نیز احضار روح مؤمن اگر مستلزم تأذی روح مؤمن نباشد در شرایط و حکم نظیر هیپنوتیزم است.

(سؤال 2022) آیا تکسب از راه قیافه شناسی، از معاملات جایز است یا حرام ؟

جواب: از معاملات حرام است.

ناوبری کتاب