صفحه ۳۲

کردنشان بدون اذن خداوند متعال که منظور نیست؛ و با اذن او کفایت و نصرت منحصر در آن دو بزرگوار نیست، بلکه بقیه معصومین (ع) نیز کفایت کننده و یاری کننده می‎باشند. اگر صلاح دانستید توضیحی بیان فرمایید.

جواب: به قصد رجاء مانعی ندارد؛ و کفایت آنان به شفاعت آنان می‎باشد. و افضلیت آن دو بزرگوار از سایر انبیا و ائمه (ع) واضح است؛ و اثبات شیی نفی ما عدا نمی کند.

(سؤال 1028) روایاتی در بعضی کتب مذکور است که از بردن نام اصلی امام عصرعجل الله تعالی فرجه نهی شده است؛ لطفا توضیح بفرمایید.

جواب: حرام نیست.

(سؤال 1029) مخاطب قرار دادن غیر از حضرت امیر(ع) با لقب "امیرالمؤمنین" جایز است یا خیر؟ و اگر کسی خودش را به این لقب ملقب کند چه حکمی دارد؟

جواب: خالی از اشکال نیست.

(سؤال 1030) آیا شفیع قرار دادن سایرین غیر از معصومین (ع) نزد خدا جایز است، حتی بدون اطلاع از مقام آنان ؟ در دعای نماز چطور؟ مثلا در قنوت نماز بگوید خدایا به حق فلان چنین کن.

جواب: فرع بر این است که بداند او حقی بر خدا دارد.

(سؤال 1031) با توجه به این که عدالت امری بشری است نه اعتقادی؛ آیا هم دین و هم مذهب بودن در عدالت شرط است، و دیگران عادل نیستند و نمی توانند در نماز و شهادت و آنچه مشروط به عدالت است مورد استفاده قرار گیرند؟

جواب: عدالت ملکه و صفت نفسانی است که انسان را از ارتکاب گناه باز می‎دارد. بنابراین با اختلاف عقیده در مذهب نیز می‎تواند وجود داشته باشد. یعنی هر کس طبق مذهب خود مرتکب گناه نشود. ولی اکتفا به آن در امور مشروط به عدالت محل اشکال است.

(سؤال 1032) در طهارت و ارتداد و... اصل توحید است یا اهل کتاب بودن. به عبارتی اصل خداست یا رسول ؟

ناوبری کتاب